Koulutukset ammattilaisille

Koulutuksissa vahvistetaan ohjaajan ammattitaitoa käyttää elämyspedagogiikan, seikkailukasvatuksen ja kokemuksellisen oppimisen menetelmiä nuoren kasvun tukemiseksi. Koulutuksissa harjoitellaan suunnittelemaan ja ohjaamaan ohjaustilanteita, asettamaan niille konkreettisia tavoitteita, huolehtimaan yksilön ja ryhmän fyysisestä henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, tarkkailemaan ja muokkaamaan ryhmädynamiikan kehittymistä sekä elämyksien purkamisen fasilitointia.  Elämyspedagogiikan ja seikkalukasvatuksen yksi vetovoimaisimmista piirteistä on mahdollisuus kokea kasvua kannustavassa ilmapiirissä taitavasti suunniteltujen aktiviteettien avulla.   

Alla olevista koulutuksista löydät avoimia koulutuksia sekä tilauksesta opettajille, nuorisotyöntekijöille, sosiaalikasvattajille, ryhmänohjaajille, yhteisöille, elämyspedagogeille ja kaikille elämyksellisistä menetelmistä kiinnostuneille.