top of page
Etsi

You don't have to see the whole staircase, just take the first step.
Mieliämme askarruttaa usein se tapa, miten yhteiskunnallisessa keskustelussa käsitellään nuoria ja nuoruutta. Näemmekö heidät muutenkin, kuin vain tulevaisuuden työntekijöinä ja veronmaksajina, joille luodaan paineita tehdä omaa tulevaisuuttaan koskevia ratkaisuja aina vain nuorempana ja nuorempana? Meille vakuutellaan, että resursseja muun muassa opinto- ja uraohjaukseen lisätään, mutta todellisuudessa koulujen tukiverkostoihin on kohdistettu jatkuvia säästöjä.


Nuori, joka tuntee itsensä, on parhaimmassa mahdollisessa asemassa tehdäkseen itselleen oikeita ja omannäköisiä valintoja. Lainaan tässä Martin Luther King, Jr.ia: “You don’t have to see the whole staircase, just take the first step”. Matka kohti täydellistä itseymmärrystä kestää koko elämän, ja mutkat matkassa, joita väistämättä tulee eteemme, opettavat meitä loppujen lopuksi enemmän kuin onnistumiset. Tekemällä ja kokemalla ihminen havahtuu näkemään sekä oman sisäisen maailmansa kuin ympäristönsäkin uudella tapaa. Syntyy ahaa-elämyksiä siitä, mikä on itselle tärkeää ja mitä haluaa tavoitella. Kun kuva itsestämme selvenee, olemme valmiimpia sietämään vastoinkäymisiäkin paremmin.


Itseluottamus ja oman sisäisen äänen kuuleminen ovat taitoja, jotka kehittyvät ja vahvistuvat, kun opimme tiedostamaan mikä meitä itseä liikuttaa. Taide- ja luontoelämykset ovat ainutlaatuisia keinoja ja paikkoja kokea ja tuntea isosti. LAB Ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finland ry:n yhteisessä SOI-hankkeessa (sosiokulttuurinen ohjaus ja innostaminen) kokeillaan ja tarjotaan taide- ja luontolähtöisiä toimintamalleja, jotka antavat opiskelijoille, opintojen siirtymävaiheessa oleville sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille uusia keinoja kohdata ja käsitellä erilaisia haasteita ja muutoksia elämässä. Pyrkimyksenämme tässä hankkeessa on erityisesti vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten elämän -ja arjenhallinnan taitoja ja resilienssiä. Hankkeessa muutoksen avaimena toimii kokemuksellisuus ja oleellista on, että hankkeen aikana löydämme selkeitä tapoja kuvata tätä muutosta tavalla, joka mahdollistaa menetelmien yksinkertaisen monistamisen lähes missä tahansa organisaatiossa.


Korona-aika on kurittanut kovalla kädellä tulevaisuuden valintoja tekeviä nuoria sekä heidän kanssaan toimivia ammattilaisia. Sulut ja hybridimallit ovat aiheuttaneet sekä oppimis- että hyvinvointivajetta ja monien tulevaisuuden suunnitelmat näyttävät epävarmemmilta kuin pari vuotta sitten. Meidän aikuisten vastuu tässä tilanteessa on auttaa nuoria näkemään sekä oma, että ympäröivän maailman tulevaisuus positiivisessa valossa. Juuri nyt tämä saattaa olla vaikeaa kenelle tahansa, mutta jos joku erottaa ihmisen muista lajeista, niin se on toivo ja kyky suunnitella tulevaa.

Tärkeintä meille toimijoille on kuitenkin se, että pääsemme toimimaan nuorten kanssa tavoilla, jotka antavat heille itselleen mahdollisuuden kokea ja tuntea sekä oppia uutta niin itsestä, muista kuin ympäröivästä maailmastakin.Elina Elme, toiminnanjohtaja Outward Bound Finland ry.

Vappu Myllärinen, projektipäällikkö LAB Ammattikorkeakoulu

Comments


bottom of page