top of page

Nuorille

Elämyspedagogiset kurssimme nuorille tarjoavat toimivia menetelmiä sosiaalisen, yhteisöllisen ja ympäristövastuun opetteluun. Ne toimivat myös erinomaisena väylänä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteutamiselle, turvallisten ryhmien rakentamiselle nuorten potentiaalin ja vahvuuksien löytämiselle sekä yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Toimintaympäristönä kursseillamme toimii suomalainen luonto, joka tarjoaa rajattomasti olosuhteita kasvulle ja kehitykselle kaikkina vuodenaikoina.

Nuorten hyvinvointi ja turvalliset, kasvua tukevat kokemukset ovat meille erittäin tärkeitä ja haluamme jokaisen nuoren uskovan itseensä ja omiin kykyihinsä. Nuorille ja nuorisoryhmille suunnattujen kurssien lähtökohtana on, että jokainen nuori on hyvä ja arvokas omana itsenään.

Kurssiemme kantavina teemoina ovat; 

 

  • turvalliset ryhmät ja ryhmäytyminen 

  • sosiaalisten ja metataitojen vahvistaminen 

  • omien vahvuuksien löytäminen 

  • itsetunnon ja minäkuvan vahvistuminen 

  • osallisuus ja toimijuus

  • vastuu itsestä, muista ja ympäröivästä maailmasta

  • omien resurssien ja rajojen tunnistaminen 

  • itsereflektiokyvyn kehittäminen

Ottamalla meihin yhteyttä, voimme lähteä kartoittamaan ryhmäsi tarpeita yhdessä.

 

toimisto@outwardbound.fi

+358 40 505 0355

kuva3-18.jpg
Opettajien ja nuorten kokemuksia toiminnastamme

Miten elämyspedagogiikka on vaikuttanut Kukkasen peruskoulun jopoluokan elämään? Sari Latvala ja Jennika Leinonen kertovat videolla omia kokemuksiaan luokan osallistumisesta Outward Bound Finlandin kursseille.

Millainen nuorten luontosuhde oikein on ja mitä luonto on heille opettanut itsestä sekä muista? Tästä lisää videolla, jossa Outward Bound Finlandin kursseille osallistuneet nuoret kertovat mitä luonnossa oleminen on heille opettanut.

Sosiaalisten taitojen kehittyminen on monen elämän alueen perusedellytys. Outward Boundin kurssit mahdollistavat nuorelle tilaisuuden harjoitella elämänhallintataitoja, tukea parempaa oppimista koulussa ja selviytymistä arjessa uusissa ympäristöissä. Videolta kuulet nuorten tunnelmia kurssille osallistumisen jälkeen.

bottom of page