Videot

Webinaaritallenteita

Webinaari perustuu ajatukseen, jonka mukaan reflektoinnin tavoitteena on tietoisuuden lisääntyminen. Mitä se tarkoittaa ja miten sitä voi vahvistaa elämyspedagogisessa prosessissa? Webinaarin luennoitsija Kaisa Pietilä on kouluttajapsykoterapeutti, joka on käyttänyt elämyspedagogisia menetelmiä nuorisotyössä, erityisopetuksessa, aikuiskoulutuksessa ja psykoterapiassa. Kaisa on ollut mukana Outward Bound Finland ry:n toiminnassa ohjaajana ja kouluttajana vuodesta 2003.

Minuus ja identiteetti ovat narratiiveja. Narratiivinen identiteetti tarkoittaa yksilön hetkessä tuottamia ja alati muokkautuvia käsityksiä omasta itsestään ja ne kuvaavat sitä, miten rakennamme itseämme vuorovaikutuksessa ja suhteessa muihin ihmisiin. Kerrotut narratiivit toimivat keinona yhdistää mennyttä ja tulvaa, kokemuksia ja tulkintoja yhdeksi kokonaisuudeksi ja ne ovat yksi oleellisempia osia omaa persoonallisuuttamme luoden suuntaa ja merkityksiä. Tässä webinaarissa kasvatustieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Wille Hartonen avaa identiteettinarratiivin syntyprosessia ja näkökulmia siihen, kuinka elämyspedagogiikan avulla voi olla mahdollista tukea positiivisia identiteettinarratiiveja.

Webinaarissa käsitellään erityisesti elämyspedagogista prosessia vaihe vaiheelta kokonaisvaltaisuuden ja käytännön näkökulmasta, mitä yksittäisiä asioita toiminnassa pitää ottaa huomioon ja mistä elementeistä toiminta konkretian tasolla koostuu. Lisäksi paneudutaan vielä syvemmin ohjaajan ominaisuuksiin ja taitoihin. Illan luennoistijana toimii OBF:n aktiivinen ohjaaja ja asiantuntija Paavo Heinonen. Paavo on luontoliikunnan ammattilainen, jonka elämää ohjaa maailmalta vuosien varrella haalitut opit ja ajatukset elämyspedagogiikasta. Paavolle oman työn merkitys syntyy siitä, kun nuoret oppivat sanoittamaan omia tunteitaan ja ymmärtävät sen kaikkein tärkeimmän; minä osaan, pystyn ja kykenen. Myös silloin, kun siltä ei tunnu.

Elämyspedagogiikka parhaimmillaan sisältää kasvun ja kehittymisen elementtejä, jotka syntyvät merkityksellisistä kokemuksista yhdessä ryhmän kanssa. Joskus ilman ohjaajan aioittua tarkoitusta, saattaa elämyspedagoginen toiminta herättää terapeuttisia kokemuksia osallistujalle. Vaikkakin usein painotus elämyspedagogiikassa on ihmisenä kasvun ja oman potentiaalin valjastamisessa, voi elämyspedagogiikkaa käyttää myös tavoitteellisessa hoito -ja kuntoutustyössä. Luennoitsijana toimii Outward Bound Finland ry:n aktiiviinen ohjaaja ja asiantuntija Miia Riihimäki. Miia on seikkailukasvattaja, liikunnanohjaaja ja toimintaterapeutti, jonka työura on rakentunut pääsääntöisesti hauraassa tilanteessa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä.

Elämyspedagogisen toiminnan ohjaamiseen kuuluu monta elementtiä ja käytössämme on hyvin laaja repertuaari erilaisia mahdollisuuksia luoda ohjelma ja haasteita, jotka auttavat ihmisiä pääsemään uusiin tilanteisiin, jouston alueelle. Luennolla kuulet mistä elämyspedagoginen ohjaaminen koostuu; leikit, harjoitteet, retki osana elämyspedagogista toimintaa, seikkailuaktiviteettien käyttö ja ohjelman rakentaminen. Luennoitsijana toimii Outward Bound Finland ry:n toiminnassa pitkään vaikuttanut Kimmo Räty, jolla on kokemusta elämyspedagogisesta ohjaamisesta ja seikkailukasvatuksesta jo 25 vuoden ajalta. Kimmo toimii nykyisin toiminnanjohtajana Pohjois-Karjalan kriisikeskuksella, on kahden lapsen isä, sairaanhoitaja,

Kun puhutaan kasvusta, voidaan puhua myös muutoksesta. Elämyspedagogisessa toiminnassa herätellään tietoisuutta omasta itsestä, ajatuksista, toiminta -ja reagointitavoista, asenteista sekä ennakkokäsityksistä. Mitkä ovat kasvun kynnykset, yksilön kasvun vaiheet ja mikä on ohjaajan toiminnan ja turvallisuusajattelun rooli elämyspedagogisessa toiminnassa? Illan luennoitsijana toimii Outward Bound Finland ry:n toiminnassa pitkään vaikuttanut Kimmo Räty, jolla on kokemusta elämyspedagogisesta ohjaamisesta ja seikkailukasvatuksesta jo 25 vuoden ajalta. Kimmo toimii nykyisin toiminnanjohtajana Pohjois-Karjalan kriisikeskuksella, on kahden lapsen isä, sairaanhoitaja, eräopas sekä omaa ratkaisukeskeisen erityistason psykoterapiakoulutuksen.

Minkälaisia kokemuksia tarvitaan, että saadaan rakennettua huippujoukkue? Entä miten yksilöä vahvistetaan yhteisten kokemusten avulla tai minkälaisia ovat joukkuetta kasvattavat kokemukset? Ja minkälainen seikkailu oli Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen kasvattaminen tasolle, jossa se kamppailee tasaveroisesti suurten ja mahtavien Kanadan ja USA:n maajoukkueiden kanssa? Outward Bound Finlandin webinaarisarjassa vieraana tiistaina 27.10. klo 17.00 oli päävalmentaja Pasi Mustonen, joka tunnetaan valmennusansioidensa lisäksi eettisesti vastuuntuntoisena urheiluihmisenä. Pasin kanssa aiheesta keskusteli OBF:n kokemuksellisen oppimisen asiantuntija Arto Tiihonen.

Nea Kujala ja Arto Tiihonen keskustelevat elämys-, identiteetti-, osallisuus- ja toimijuuskokemusten käytöstä Outward Boundin kokemuksellisen oppimisen kursseilla. Esitys perustuu osaltaan Nea Kujalan opinnäytetyöhön, jossa esitettiin prosessimalli ohjaajien tueksi. Videon avulla opit perusteet sille, miten eri kokemuksia kannattaa käyttää kurssin aikana. Esimerkkinä on viiden päivän kurssi, mutta prosessimallia voi soveltaa eripituisiin kursseihin.

Videolla Nea ja Arto kertovat, miten OBF:n kursseilla käytetään kokemusten ja tekemisten arviointia, joita voidaan käyttää opetuksen/ohjauksen tukena. Arvioinnin avulla ohjaaja/opettaja näkee oppilaiden kokemuksissa ja tekemisissä tapahtuneet muutokset.

Elämyspedagogiikan juurilla

Kuuntele Outward Bound Finland:n PODCAST kanavalta elämyspedagogiikasta.

Outward Bound Finland ry:n hallintopäällikkö Michelle Suni kertoo yhdistyksen toiminnasta.
Lähde on paikka, jossa pohjavesi virtaa maan pinnalle. OBF on matkan tekemistä, lähteelle kulkemista, yksin ja yhdessä. Matka ei ole helppo, mutta ei sen pidäkään olla. Se on seikkailu.
Podcastillä Nea ja Arto kertovat, miten OBF:n kursseilla käytetään kokemusten ja tekemisten arviointia, joita voidaan käyttää opetuksen/ohjauksen tukena. Arvioinnin avulla ohjaaja/opettaja näkee oppilaiden kokemuksissa ja tekemisissä tapahtuneet muutokset.