Tutkimustieto

Tältä sivulta löydät mielenkiintoisia kotimaisia, sekä kansainvälisiä tutkimuksia Outward Boundista ja elämyspedagogiikasta.

 

Linkkejä suomenkielisiin tutkimuksiin

 

Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa. Etnografinen tutkimus.  
Maarit Marttila, 2016. Jyväskylän Yliopisto.

”Pulpetti passivoi, ulkoilmakoulu aktivoi” : opettajien kokemuksia ulkoilmakoulun toteuttamisesta 
Vilja Välimäki, 2014. Jyväskylän Yliopisto.

Visuaalinen tutkimus elämys- ja seikkailukokemusten merkityksistä opiskelijoille luontoliikuntakurssilla Norjassa
Leena Linjama, 2014. Jyväskylän Yliopisto

Ryhmädynamiikka liikuntaan integroitujen oppilaiden seikkailukasvatuksessa, Santala & Muittari, 2009. Jyväskylän Yliopisto

Oppimisen ilo löytyy luonnosta: seikkailu- ja elämyspedagoginen luontoliikunta oppimisen tukena, Maarit Marttila, 2010. Jyväskylän Yliopisto

Matkustajista miehistön jäseniksi? Elämys- ja toimintapainotteisten tukiprojektin mahdollisuudet nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä
Kaisa Pietilä, Tiina Tuovinen, 2006. Joensuun Yliopisto.

Halti-projekti 2004: elämyksiä ja kokemuksia erävaelluksella. Himanen & Iivanainen, 2005. Jyväskylän Yliopisto

Seikkailukasvatus – ajattelun, toiminnan ja tunteiden verkko. Kyrö & Peltola, 2002. Chydenius-Instituutti

Seikkailukasvatus -ulos luokasta mutta ei koulusta. Kalliokoski & Saikkonen, 1999. Jyväskylän Yliopisto

Seikkaillen elämän syrjästä kiinni. Näkökulmia seitsemään syrjäytymistä ehkäisevään seikkailukasvatusprojektiin. Johanna Paljakka, 2002. Jyväskylän Yliopisto

Elämyksiä, kokemuksia ja elämisen taitoja. Elämyspedagogiikan mahdollisuudet alkuopetuksessa. Sari Martikainen-Pellikka, 1998. Chydenius-Instituutti

Seikkailukasvatuksen vaikutus ryhmän kiinteyteen. Pullola & Ukkola, 2001. Jyväskylän Yliopisto

Mitä on seikkailukasvatus? Katsaus seikkailukasvatuksen perusteisiin. Fossi & Jokinen, 1997. Jyväskylän Yliopisto

 

Linkkejä englanninkielisiin tutkimuksiin

 

Journal of Experiential Education, 2005, Volume 28, NO. 2
Marni Goldberg, Leo McAvoy ja David B.Klenosky,

Learning New Ways: Transcending Outdoor Environmental Education
by Mitch McLarnon, 2013

Creativity in the Wild: Improving Creative Reasoning through Immersion in Natural Settings. By Atchley, Paul & Atchley, Ruth Ann & Strayer, David L. Plos One, 12/2012, Vol. 7.

At the boundaries of our images (1): The change of task-related metaphors
by Johan Hovelynck

Facilitating experiential learning as a process of metaphor development
by Johan Hovelynck

Group develompent in the physical education class
by Johan Hovelynck and Yves Vanden Auweele

The Outward Bound Trust: Impact Report

Dramaturgy and its use in Intertouch Programs, Outward Bound Czech Republic, Dr. Andrew Martin

Challenge and Support at Outward Bound: the Double-Edged Sword,
by James Neill

General ResearcFossi &h on Programs

Beyond ”The Outward Bound Process:” Rethinking Student Learning, by Marcia McKenzie, Simon Fraser University

Adding Value to the Outward Bound Educational Process, Dr. Andrew Martin
(printed in OBI newsletter January 2003)

Creativity, Innovation and a Holistic Program Design, by Dr. Andrew Martin
(Printed in OBI newsletter March 2002)

 

Adventure Based Training and Development

 

Adventure Based Training and Development Full Bibliography (Dr. Todd Miner)

ABTD WORKS! Research that shows effectiveness of Adventure Based Training and Development (Dr. Todd Miner)