Opinnäytetöitä

Inspiroidu alla olevista mielenkiintoisista opinnäytetöistä ja tutustu mahtaviin töihin, joista osa on aiemmin tehty Outward Boundille!

Linkkejä opinnäytetöihin

Reflektoinnin merkitys seikkailukasvatuksessa
Katja Saarinen 2020

Mistä on hyvä seikkailukasvatus tehty?
Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteiden ja arvojen määrittäminen laadukkaan toiminnan kuvaajiksi
Suvi Widenius 2017

Kuinka vahvistaa minäpystyvyyttä – dramaturgia ja kokemuksellisuus seikkailukasvatusleirin suunnittelumetodina 
Nea Kujala 2016

Elämyspedagoginen kurssi: Kokemuksellisuuden tasot ja niiden hyödyntäminen ryhmänohjauksessa
Eleonora Barco ja Toni Tuulari, 2015

Lepposasti Luonnossa – luontoliikuntaa mielenterveyskuntoutujille
Senja Greijus ja Teemu Tuomainen, 2013

Opi opettamaan – opas melonnanohjaajalle
Paavo Heinonen ja Jonna Hyvärinen, 2013

”Kuva kertoo enemmän kuin…” Osallistava visuaalinen tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksista seikkailu- ja elämyspedagogisen oppimisen näkökulmista
Laura Ollila, 2013

Elämyspedagogiset harjoitteet. Harjoiteosio Outward Bound Finland ry:n Elämyspedagoginen ohjaaminen -teokseen
Sini Ratas, 2011

Psyykkistä hyvinvointia metsästä – Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona
Leena Sikkilä, 2010

”AI TULEEKS TÄSTÄ JOKU PAREMPI LUOKKAHENKI, VAI?” Elämyspedagoginen ryhmäytysprojekti lähihoitajaopiskelijoille
Anna Partanen, 2010

Nuorten mielenterveyden hoitotyön tukiohjelma osana nuorisopsykiatrian poliklinikkahoitoa – seikkailutoiminnallisen Lautta-projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi
Kimmo Räty, 2005

Kiinnostaisiko sinua tehdä opinnäytetyö Outward Boundille?

Laita meille rohkeasti ehdotus ideastasi sähköpostiin toimisto@outwardbound.fi

Opinnäytetyön aihealueina voivat olla esimerkiksi tuotekehittely, viestintä ja markkinointi, vaikuttavuus tai elämyspedagoginen prosessi.

Löydämme varmasti molempia osapuolia kiinnostavan aiheen!