Kirjallisuutta

Outward Bound Finland:n kirjassa elämyspedagogisesta ohjaamisesta pääset tutustumaan ja syventämään tietoasi elämyspedagogiikasta. Kimmo Rädyn tuotos käsittelee elämyspedagogiikan teoriaa havainnollisesti ja käytännönläheisesti. Elämyspedagogiikkaa ja Outward Bound -filosofiaa lähestytään neljän eri osa-alueen kautta: elämykset virkistyksen ja terapian välimaastossa, yksilön kasvu, ryhmädynamiikka sekä elämyspedagoginen ohjelma ja ohjaaminen. Kirja on julkaistu vuonna 2011. 

Elämyspedagoginen ohjaaminen – Ajatuksia kokemuksellisesta oppimisesta voi tilata meiltä hintaan 15 euroa (+ postituskulut 5 euroa ) lähettämällä sähköpostia toimisto@outwardbound.fi. Laitathan sähköpostiin nimesi sekä postiosoitteesi ja laskutusosoitteesi. 

Pääset lukemaan tiivistelmän tästä.

 

Olemme koonneet alle muuta kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta seikkailukasvatuksesta ja elämyspedagogiikasta hyödynnettäväksi.

 

Suomenkieliset

 

Aplodeja etsijöille. Laatusana Oy, 1997. Kanerva, Pirjo & Viranko, Viivi.

Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa: etnografinen tutkimus, 2016. Marttila, Maarit.

Elämän seikkailu. Ateena Kustannus Oy, 1998. Lehtonen, Timo.

Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun. NUORAN julkaisu 14, Helsinki, 1999. Kuorelahti, Matti & Viitanen, Reijo.

Ihmisosaaja onnistuu. Otava, 1997. Kauppinen, Tero J.

Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Oulun Yliopisto, Kajaanin OKL, 1997. Telemäki, Matti.

Konsernistrategia nuorten elinoloissa. Valtion painatuskeskus, Helsinki, 1995. Kareinen, Hannu & Salakari, Henna.

Korkeita vuoria ja suuria kokemuksia: Seikkailutoimintaa perhe- ja ryhmäkuntoutuksessa, 2011. Virtanen, Veli-Matti

Luonto ja elämysliikunta, 2009. Kangasniemi, Jani; Reitti, Mikko & Sillanpää-Reitti, Terhi

Oppiminen ja koulutus. WSOY, 1994. Von Wright, Johan & Rauste-von Wright, Maijaliisa.

Psykoterapian perusteet. WSOY, 1993. Tähkä, Veikko.

Ryhmä liikkeelle!: Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi, 2011. Kataja, Jukka; Jaakkola, Timo & Liukkonen, Jarmo

Ryppäästä ryhmäksi. My Generation Ky, Ryttylä, 1998. Aalto, Mikko.

Seikkailijasta seikkailukasvattajaksi: Seikkailukasvatus ammattina, 2015. Keskinen, Kimmo.

Seikkaillen elämyksiä: Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia, 2007. Karppinen Seppo J.A & Latomaa, Timo

Seikkaillen elämyksiä II: Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä, 2010. Latomaa, Timo & Karppinen, Seppo J.A

Seikkaillen elämyksiä III: Suomalainen seikkailupedagogiikka, 2015. Karppinen, Seppo J.A & Latomaa, Timo.

Seikkailukokemusten purku ja prosessointi. My Generation Ky, Ryttylä, 1997. Aalto, Mikko.

Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa, etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta. Oulun yliopisto, 2005. Karppinen, Seppo J.A.

Seikkailun mahdollisuus. Kansalaiskasvatuksen Keskus Ry, 1992. Cavén, Sini.

Seikkailutoiminta käytöshäiriöisten lasten psykiatrisessa hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriö 1995:3. Cavén, Sini & Piha, Jorma.

Seikkailuturvallisuuskansio, 1998. Lastensuojelun keskusliitto.

Seikkailuun! Varhaiskasvatuksen seikkailukirja. Kirjayhtymä Oy, Helsinki, 1999. Kokljuschkin, Mikael.

SET up and FLOW.  Nuorten Palvelu ry., 2-1996. Kiiski, Eero & Lehtonen Timo.

Sosiaalipsykiatria. Tammi, 1989. Lehtinen, Ville.

Tukkapöllö. Erämys Ry, 1999. Ikonen, Jari.

Uusikylä, K. & Piirto, J.: Luovuus. WSOY, 1999. Uusikylä, Kari & Piirto, Jane.

 

Artikkelit

 

Miettinen, Reijo Miten kokemuksesta voi oppia? Kokemus ja reflektiivinen ajattelu John Deweyn toiminnan filosofiassa Aikuiskasvatuslehti 1998

Miettinen, Reijo Kykenevöittävä hyvinvointivaltio ja koulun kehittämisen haasteetAikuiskasvatuslehti 2014

Outward Bound Finland -verkkolehti, marraskuu 2011. Lue lehti verkossa klikkaamalla tästä
Lataa pdf (569Kb)

Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 228-246. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164353.pdf

Saarenheimo, M. (2014, toim.) Ikäpolvien taju – elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa. Tekijät Saarenheimo, M.; Pietilä, M; Tiihonen, A.; Pohjolainen, P.; Maununaho, S.; Rantakari, S.; Aarninsalo. L. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. (http://www.ikapolvet.fi/images/stories/artikkelikokoelma_webreso.pdf)

Saarenheimo, M. (2014, toim.) Neljän polven treffit. Ikäpolvitoiminnan opas. Tekijät Saarenheimo, M.; Pietilä, M; Tiihonen, A.; Pohjolainen, P.; Maununaho, S.; Rantakari, S.; Aarninsalo. L. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. (http://www.vtkl.fi/fin/sahkoiset_julkaisut/.)

Tiihonen, Arto (2014) Kokemuksellinen toimintakyky ja ikäihmisten voimaannuttaminen. Teoksessa Pohjolainen, P. (2014, toim.) Ajatuksia toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen. Ikäinstituutti, Oraita 1/2014.
(ks. myös: http://www.miksiliikun.fi/2014/03/13/kokemuksellinen-toimintakyky-mita-miksi-milloin/)

Tiihonen, Arto (2014) Miten tästä eteenpäin hyvinvoinnin tiellä? Having, Loving, Being ja Experiencing, Meaning, Doing. Teoksessa Nieminen, A., Tarkiainen, A. & Vuorio, E. (toim.). 2014.

Tiihonen, Arto (2013) Lonkalta meni-vuosi lonkkaproteesileikkauksen jälkeen. Blogiartikkeli.

http://www.miksiliikun.fi/wp-content/uploads/2012/08/1.1LONKKAJULKAISUTIIHONEN.pdf

 

Englanninkieliset

 

Accepted Peer Practices in Adventure Based Education. Colorado, AEE, 1984. Johnson, K.

The Adventure Alternative. Cicerone Press, 1984. Mortlock, Colin

Adventure Education. Venture Press, 1990. Miles, John & Priest, Simon

Adventure education: An introduction, 2011. Berry, Matt & Hodgson, Chris

Adventure Therapy. Kendall & Hunt, 1993. Gass, Michael A.

Adventure Theraphy 2nd edition. Kendall & Hunt, 1995. Gass, Michael A.

Adventurous learning: A pedagogy for a changing world, 2016. Beames, Simon & Brown, Mike

Behavior and group management in outdoor adventure education: Theory, research and practice, 2017. Ewert, Alan W.

Book of metaphors vol II. Kendall & Hunt, 1995. Gass, Michael A.

The Bottomless Bag. Kendall & Hunt, 1988. Rohnke, Karl.

Bottomless Bag Again. Kendall & Hunt, 1994. Rohnke, Karl.

Bridges to Accessibility. Project Adventure Inc, Kendall & Hunt, 1992. Havens, Mark D.

A Challenge to the Individual. William Clowes Ltd, London, 1988. Chambers, J.

Challenges. Human Kinetics Publishers, 1992.

The Conscious Use of Metaphor in Outward Bound. Kendall&Hunt, 1983. Bacon, Stephen.

Controversial issues in adventure programming, 2012. Martin, Bruce & Wagstaff, Mark.

Cowstails and Cobras II. Kendall & Hunt, 1989. Rohnke, Karl.

Educating the reflective practiotioner. Jossey-Bass, San Fransisco, 1987. Schön, Donald A.

Education and the Mountain Centres. Tydden Gabriel, 1972. Drasdo, Harold.

Effective leadership in adventure education, 2005. Priest, Simon & Gass, Michael

Ethical Issues in Experiental Education. BoulderColorado, AEE, 1986. Hunt, Jasper.

Ethical Issues in Experiental Education 2nd edition, Kendall & Hunt, 1994. Hunt, Jasper.

Experience and Education. Collier, New York, 1968. Dewey, John.

Experiential learning: Experience as a source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1984. Kolb, David A.

Fun Stuff. Kendall & Hunt, 1996. Rohnke, Karl.

How Children Think and Learn 2nd edition. Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1998. Wood, David.

Island of Healing. Project Adventure, 1988. Schoel, Jim & Prouty, Dick & Radcliffe, Paul.

Kurt Hahns Schools of Legacy. The Middle Atlantic Press, 1996. Flavin, Martin.

Leadership Competences for Outdoor Adventure: From Recreation to Therapy in Proceedings of Conference. Adventure- Based Interventions, Basecamp, 1994. Ringer, Martin.

Manual of Accreditation for Adventure Programmes. AEE, 1995. Gass, Michael A. & Williamson, John E.

Motivation and Personality 2nd edition. Harper and Row, London, 1970. Maslow, Abraham.

Multiple Intelligence. The Theory in Practice, Basic Books, New York, 1993. Gardner, Howard E.

The New Managerial Grid. Houston, 1978. Blake, Robert R. & Mouton, Jane S.

The New Youth Games Book. Russell House Publishing Ltd, 1994. Dearling, Alan & Armstrong, Howard.

Other ways of learning: Outdoor adventure education and experiential learning in school and youth work, 2001. Marburg: EOE

Outdoors, as a tool for personal development, 2006. Vries de, Aksel

Personal Growth through Adventure. David Fulton Publishers, 1993. Hopkins, David & Putman, Roger.

Quicksilver. Kendall & Hunt, 1995. Rohnke, Karl & Butler, Steve.

Reasoning, learning and action. Jossey-Bass, San Fransisco, 1992. Argyris, Chris.

Silver Bullets. Kendall & Hunt, 1984. Rohnke, Karl.

Teaching adventure education theory: Best practices, 2009. Phipps, Maurice & Bisson, Christian A. & Breunig, Mary C. & Rheingold, Alison & Raiola, Ed & etc.

TeamBuilding Through Physical, 1992. Glover, Donald R. & Midura, Daniel W.

The Theory of Experiental Education. Kendall & Hunt, 1995. Warren, Karen & Sakofs, Mitchell & Hunt, Jasper S.

Winnie-the- Poo on Management. Penguin Books U.S.A, inc. 1994. Allen, Roger E.

Worlds Best Outdoor Games. Sterling Publishing Company, New York, 1993. Vecchine, G.

 

Saksankieliset

 

Aufbruch ins Offene. Outward Bound als Ereignis, Luneburg, 1995. Handel, U.

Die Dynamik des Undewussten. Olten, 1971. Jung, C.

Erleben und Lernen. Luchterhand, Darmstadt, 1993. Heckmair, B & Michl, W.

Outward Bound – ein Übergangsritus der heutigen Zeit, 1995. Nagel, M.

 

Expeditionary Learning Outward Bound®

 

Expeditionary Learning Outward Bound in year five, 1998. Farell, G & Liebowitz, M.

Expeditionary Learning Outward Bound, Core Practise Benchmarks, 1998. Farell, G.

Fieldwork – An Expeditionary Learning Outward bound Reader Vol I, 1995. Mednick, A & Rodgers, M.

Fieldwork – An Expeditionary Learning Outward Bound Reader Vol II, 1996. Mednick, A & Cousins, E.

A Guide for Planning a Learning Expedition, 1998. Campell, M. & Liebowitz, M. & Mednick, A. & Rugen, L.

Journeys through Our Classrooms and Into the Classroom, 1996.  Udall, D & Mednick, A.

The Outward Bound Approach to Teaching and Learning, 1997. Sakofs, M & Armstrong, G.

Reflections on Design Principles, 1998. Cousins, E.