PROJEKTIKOORDINAATTORI

Outward Bound Finland ry. on tekijöidensä näköinen, motivoitunut ja vapaaehtoisuuteen perustuva yhteisö, jossa asuu vahvan elämyspedagogisen osaamisen lisäksi isosti lämpöä, lempeyttä, hyväksyntää ja hyvää energiaa. Olemme Opetus-ja kulttuuriministeriön nimeämä nuorisotyön palvelujärjestö ja Jo yli 35 vuoden ajan olemme vieneet ihmisiä erilaisiin luontoympäristöihin auttaakseen heitä löytämään omat kyvykkyytensä, voimavaransa ja potentiaalinsa. Meille kaikille elämyspedagogiikka on tärkeä työmenetelmä ja lähestymistapa ja uskomme, että sillä mitä teemme, on yhteiskunnassamme isosti merkitystä. Puhumme itsensä löytämisen, luontoyhteyden ja yhdessä tekemisen puolesta ja tehtävämme on muuttaa yksilöiden elämää haasteiden ja kokemusten avulla. Missiomme on rohkea ja kunnianhimoinen; haluamme luoda ympärillemme maailmaa, joka on entistä myötätuntoisempi. 

Etsimme nyt joukkoomme sopivaa henkilöä osa-aikaisen projektikoordinaattorin tehtävään. 

Työtehtävät jakautuvat pääosin ESR rahoitteisen Sosiokulttuurinen innostaminen ja ohjaus SOI-hankkeen sekä OKM rahoitteisen Nuoren oikeus olla ja onnistua-hankkeen kesken. Projektikoordinaattorina vastaat molempien hankkeiden suunnittelusta, koordinoinnista, arvioinnista, raportoinnista sekä käytännön toteutuksesta ja toimenpiteistä hankkeen kohderyhmien ja hankeverkoston kanssa. Työtehtävässä painottuu vahvasti käytännön projektityö ja toiminta kohderyhmien kanssa erilaisissa luontoympäristöissä, hankkeiden kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Työhön sisältyy myös muita organisaation kehittämistehtäviä. 

Sosiokulttuurinen innostaminen ja ohjaus SOI-hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja tarjotaan nuorille sosiokulttuuriseen innostamiseen perustuvia uudenlaisia toimintamalleja taide -ja elämyspedagogiikan keinoin. Toimintamallien avulla kehitetään nuorten elämän- ja arjenhallintataitoja ja tuetaan opinnoissa etenemistä ja työelämään siirtymistä. Lisäksi tavoitteena on kehittää, vahvistaa ja syventää niiden ammattilaisten tietotaitoja ja osaamista, jotka työskentelevät nuorten kanssa kasvatuksen ja ohjauksen eri tehtävissä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Etelä-Karjalan alueelle. 

Nuoren oikeus olla ja onnistua-hankkeen toiminta kohdistuu kodin ulkopuolelle sijoitettuihin 13-18 vuotiaisiin nuoriin sekä lastensuojelun jälkihuollon 18-29 vuotiaisiin nuoriin aikuisiin Etelä-Suomen alueella. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, toimijuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä auttaa nuoria havaitsemaan omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja kyvykkyyksiään elämyspedagogisten ja seikkailukasvatuksellisten projektien avulla. 

Jos sinulla on; 

  • työn suorittamista tukeva soveltuva tutkinto (kasvatus, -ohjaus, -sosiaalialalta tai muulta soveltuvalta lähialalta)
  • kokemusta nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävästä tavoitteellisesta osallisuutta edistävästä  kehittämisestä
  • osaamista ja kokemusta elämyspedagogiikasta työmenetelmänä
  • hyvät ryhmänohjaus -ja vuorovaikutustaidot
  • kykyä toimia ja työskennellä luontoympäristöissä kaikkina vuodenaikoina
  • hyvät valmiudet ja halu työskennellä osana tiimiä 
  • monipuolista näkemystä, tekemisen paloa ja halua kehittää sekä organisaatiota että itseäsi ammattilaisena

-> Lähetä hakemuksesi 22.8.2021 mennessä. 

Kokemus tai koulutus luontoalan ohjaamisesta ja lajitaidoista sekä projekti -ja kehittämistehtävistä katsotaan eduksesi. Asenne ratkaisee, moni muu asia on opittavissa. Nämä työtehtävät vaativat tekijältään empatiaa, ennakkoluulotonta kokeilunhalua ja uteliaisuutta, kykyä sopeutua ja sietää epävarmuutta, rohkeutta, kykyä ideoida ja hallita isojakin kokonaisuuksia, vastuullisuutta sekä kykyä tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. Työtehtävän suorittaminen edellyttää mahdollisuutta matkustamiseen sekä työskentelyyn iltaisin ja viikonloppuisin. Työtehtävä on ensin osa-aikainen 70-80%  ja työtehtävä määräaikainen 31.05.2022 saakka. Työsuhteessa on koeaika, se alkaa sopimuksen mukaan ja työaika sovitetaan hakijan mahdollisuuksien pohjalta. 

Olemme ylpeitä työyhteisöstämme ja toivomme, että saisimme sinusta monipuolisen osaajan vahvistamaan joukkoamme. Tarjoamme vastineeksi merkityksellisen ja vastuullisen työnkuvan, inspiroivan ja ainutlaatuisen työyhteisön, runsaasti mahdollisuuksia niin henkilökohtaiseen ammattilliseen kasvuun kuin organisaationkin kehittämiseen sekä kattavat henkilöstöedut. Toimipisteemme sijaitsee Lahdessa mutta työtä tehdään suurimmaksi osaksi etänä. 

Juuri nyt työmme on merkityksellisempää kuin ehkä koskaan aiemmin. Mikäli juuri sinä haluat olla edistämässä nuorten ja nuorten aikuisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koet, että haluat olla osa joukkoamme, kerro itsestäsi meille. Toivoisimme, että kertoisit rehellisesti itsestäsi, vahvuuksistasi, osaamisestasi ja siitä, mitä annettavaa sinulla olisi meille 22.8 mennessä joko kirjallisesti tai videomuotoisesti osoitteeseen toimisto@outwardbound.fi. Toivomme myös, että liität CV:n ja palkkatoiveesi hakemuksesi yhteyteen. Haastattelut aloitamme heti sopivien hakijoiden löydyttyä. 

Lisätietoja meistä löydät verkkosivuiltamme www.outwardbound.fi sekä toimintaamme pääset kurkistamaan parhaiten sosiaalisen median kanavissamme (Instagram ja Facebook). Lisätietoja tehtävästä antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Elme, 040 5050355, toimisto@outwardbound.fi 

“There is more in you thank you think”