top of page
Etsi
  • Elina Elme

Elämyspedagogiikalla SOTELI-alan ammattilaisten ohjausosaamista asiakaslähtöisemmäksi

Liikkumisen lisääminen arkeen voi olla haasteellista monista syistä johtuen. Paineet lisätä liikuntaa saattavat aiheuttaa ahdistusta, vaikka liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat. SOTELI-hankkeessa pohditaan ohjauskeinoja asiakkaiden liikkumisen tukemiseen, erityisesti keskittyen elämyspedagogiikan hyödyntämiseen ammattilaisten ohjausosaamisen kehittämisessä


Koulutus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen valmentajien ja SOTELI-ammattilaisten välillä sekä yhteiseen pohdintaan työtavoista, asenteista ja arvoista. Elämyksellisten toimintojen avulla ammattilaiset voivat kohdata monipuolisia kokemuksia ja tunteita, joita jakamalla he voivat laajentaa omaa näkökulmaansa ja ymmärrystään erilaisista näkökulmista. Kokemusten pohdinta ohjausosaamisen näkökulmasta mahdollistaa asiakkaan kokemuksen syvällisen ymmärtämisen ja oman toiminnan kehittämisen asiakaslähtöisemmäksi. Reflektoimalla omia toimintatapojaan ammattilaiset voivat parantaa asiakkaiden kohtaamista ja lisätä empatiaa heidän tarpeitaan kohtaan.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, LAB ammattikorkeakoulu ja Outwardbound Finland.


Lisää hankkeesta voit lukea linkistä:


Comments


bottom of page