Turvallisuus

Outward Bound on seikkailullisen kasvatuksen uranuurtaja maailmassa. Pedagogisen osaamisen lisäksi olemme tunnettu myös toiminnan korkealaatuisesta ja kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ammattitaidosta. Arvioinnista ja kurssien kehittämisestä huolehditaan kansainvälisillä laatu- ja turvallisuustarkastuksilla, jotka tehdään kahden vuoden välein.

Seikkailun tulee olla niin osallistujille kuin ohjaajillekin turvallinen kokemus, johon ei sisälly tarpeettomia  riskejä. Turvallisuussuunnitelma huomioi aina fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen puolen. Seikkailluilla tapahtuvaan toimintaan osallistuminen on osallistujille aina vapaaehtoista.

Terveystietolomake

Outward Bound Finland ry:n tärkein elementti kurssien toteuttamisessa  on kurssilaisten ja ohjaajien turvallisuus. Toiminnan kasvatuksellisia  tavoitteita ei voida toteuttaa, ellei sitä pystytä tekemään turvallisesti. Turvallisuuden vuoksi osallistujilta kerätään terveystiedot ennen kurssia. Lomakkeita ei luovuteta ulkopuolisille ja tiedot ovat luottamuksellisia.

Lataa terveystietolomakepohja, tallenna omalla nimelläsi ja lähetä täytettynä: toimisto@outwardbound.fi

Turvallisuussuunnitelma

On tärkeää tunnistaa, että luonnossa tapahtuvissa aktiviteeteissa ja seikkailuissa on aina aitoja riskejä. Näiden erilaisten riskitekijöiden tunnistamisen avulla turhat riskit voidaan välttää ja toiminta kriisitilanteissa on tehokasta. Riskienhallintaa ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi  jokaiselle kurssille laaditaan aina yksityiskohtainen turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi.

Ohjaajat

Outward Bound Finland vastaa sopivien ohjaajien valinnasta jokaiselle kurssille ja valvoo ohjaajien ajanmukaista tietotaitotasoa, sekä järjestää säännöllisesti mahdollisuuksia lisäkouluttautumiseen. Ohjaajilta edellytetään pedagogisten taitojen, kokemuksen ja persoonallisten kykyjen lisäksi tarvittavaa tietoa ja taitoa kaikista niistä elementeistä, aktiviteeteista ja metodeista, joita hän kurssin aikana käyttää. Ohjaajan tulee kyetä toimimaan kurssiolosuhteita huomattavasti vaativimmissa olosuhteissa.

Sana pedagogi juontuu kreikan kielestä ja merkitsee  vapaasti suomennettuna ”rinnalla kulkijaa”. Ajatus rinnalla kulkemisesta sopii mainiosti kuvailemaan myös OB-ohjaajan roolia.Hän ei ole ”suuri johtaja”, joka johtaa joukkojansa voitosta voittoon, eikä myöskään ”takapiru”, joka kertoo jälkeenpäin kuinka asiat olisi pitänyt tehdä. Hän on turvallinen henkilö vierellä, jolla on aina selvyys mitä ympärillä tapahtuu ja jolta saa tukea, kannustusta ja vastauksia kysymyksiin. Ohjaaja on kurssin ajan a vastuussa ryhmästään, sen henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta ja ryhmäprosessin etenemisestä.

Tutustu ohjaajiin tästä 

Kurssien vaativuustasot

Jokaisen kurssin suunnittelussa laaditaan arvio siitä, millaisia taitoja, tietoja ja varusteita osallistujilta vaaditaan. Tätä varten on osallistujan oltava rehellinen antamissaan ennakkotiedoissa, jotta ohjaajat osaavat huomioida kaikki tarvittavat asiat esimerkiksi osallistujien terveydentilan vaikutukset toimintaan.

Tätä arviointia selkeyttämään kurssit luokitellaan viiden(1-5) eri tason mukaisesti:

Helppo 1 (beginner)

 • Omat normaalit ulkoiluvarusteet.
 • Ei vaadita erityisiä taitoja.
 • Normaali peruskunto.

Helpohko 2 (easy)

 • Voidaan tarvita erityisempiä varusteita.
 • Voidaan vaatia aiempaa kokemusta.
 • Voidaan vaatia hyvää peruskuntoa.
 • Toiminta saattaa sisältää kevyttä riskiä sekä lämpötilan vaihteluja.
 • Ensiaputilanteissa avun saaminen voi viivästyä.
 • Esim. Top Tur kurssi

Keskiverto 3 (medium)

 • Tarvitaan omia erityisvarusteita (suurimman osan voi vuokrata OBF:ltä).
 • Tarvitaan joitain perustaitoja sekä kokemusta.
 • Toiminta sisältää fyysisiä haasteita sekä helposti hallittavissa olevaa riskiä.
 • Toimintaan voi sisältyä jännittäviä kokemuksia sekä voimakkaita elämyksiä.
 • Kesto voi olla pitkä.
 • Evakuointi voi olla työlästä ja saattaa vaatia ulkopuolista apua.
 • Esim. Lyngenin melontaretki

Haastava 4 (hard)

 • Tarvitaan paljon omia erityisvarusteita.
 • Tarvitaan laajaa ennakkokokemusta sekä omia erityistaitoja.
 • Vaaditaan hyvää peruskuntoa sekä kestävyyttä niin fyysisissä kuin henkisissä haasteissa.
 • Toiminta on hyvin jännittävää
 • Riski sisältyy toimintaan, mutta oikealla toiminnalla sitä voidaan rajata.
 • Toiminnan kesto on pitkällistä.
 • Evakuointi voi olla työlästä ja saattaa vaatia ulkopuolista apua.
 • Esim. Nordkapp melonta

Erittäin haastava 5 (extreme)

 • Varusteiden, taitojen ja kunnon täytyy olla erinomaisella tasolla.
 • Odotettavissa on erittäin kovaa fyysistä ja henkistä haastetta.
 • Riski sisältyy toimintaan, mutta on hallittavissa oikealla toiminnalla ja osallistujien onnistuneella yhteistoiminnalla.
 • Evakuointi voi olla työlästä ja saattaa vaatia ulkopuolista apua.
  Esim. Moskenes-Röst melontakurssi