Outward Bound Finland

Mikä on Outward Bound Finland?

Edistämme elämyspedagogiikan, seikkailukasvatuksen ja kokemuksellisen oppimisen käyttöä Suomessa. Haluamme käyttää omaa osaamistamme paremmin voivan yhteiskunnan rakentamisessa. Olemme osa yli 30 maassa toimivaa Outward Bound -asiantuntijaverkostoa. Emme  tavoittele taloudellista voittoa, ja olemme Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä nuorisotyön palvelujärjestö. Toimintamme on avointa kaikille.

Tuemme nuorten kasvua

Nuorten hyvinvointi ja turvalliset, kasvua tukevat kokemukset ovat meille erittäin tärkeitä. Haluamme jokaisen nuoren uskovan itseensä ja omiin kykyihinsä. Kursseilla annamme sopivasti vastuuta ja autamme kantamaan sen vastaan tulevissa haasteissa. Luomme tilanteita, joissa omien kokemusten kautta voi oppia sosiaalisia taitoa, kokea yhteisöllisyyttä ja kehittää ryhmätyötaitojaan. Opetamme kunnioittamaan omaa elinympäristöä, luontoa ja muita ihmisiä.

Koulutamme kasvatusalan ammattilaisia

Kasvatusalan nykyiset ja tulevat ammattilaiset tekevät yhtä maailman tärkeimmistä töistä. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä tehtävistämme on tukea heitä siinä. Koulutamme ja kehitämme uusia työkaluja heidän ammattitaitonsa tueksi. Tarjoamme inspiraatiota, ideoita ja materiaaleja. Autamme luomaan uusia toimintamalleja yksittäisille henkilöille ja kokonaisille yhteisöille sekä mahdollistamme nuorten kasvun tukemista.

Toimintamme on kaikille avointa

Kurssi- ja koulutustoimintamme tarjoaa elämyksiä ja taitoja eri kohderyhmille. Viemme nuoria luontoon ympäri vuoden. Retkeilykursseilla kuka tahansa saa omakohtaisia kokemuksia  elämyspedagogiikasta ja samalla oppii retkeilytaitoja. Turvallisuus on yksi oman toimintamme tärkeimpiä arvoja, ja sen vuoksi koulutamme luonnossa liikkumisen ammattilaisia suunnittelemaan oman toimintansa turvallisuutta ja toimimaan hätätilanteissa tehokkaasti ja oikein. Tutustu koulutuspolkuihimme tai kysy suoraan lisää toiminnastamme toimistoltamme.

Liity Outward Bound Finlandin jäseneksi. Jätä hakemus.

 

 


Kansainvälinen Outward Bound -kattojärjestö on maailman vanhin ja laajimmin levinnyt alan järjestö. Toimintaa on järjestetty jo vuodesta 1941 asti, ja nykyään järjestöön kuuluu yli 80 koulua ja keskusta yli 30 maassa.