Ohjaajat

Outward Bound Finland:n ohjaajat antavat ohjattavilleen avaimia, mutta eivät avaa ovia heidän puolestaan. 

Ohjaajamme ovat rinnallakulkijoita ja mahdollistajia, eivät joukon kärjessä kulkevia kapteeneja. He tarjoavat ohjattavilleen mahdollisuuksia oppia itsestä, muista ja ympäröivästä maailmasta kokemusten ja elämysten kautta. Heidän tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla tukea yksilöiden kasvua ja auttaa ryhmiä toimimaan paremmin yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Rohkaisu, kannustus, vastuunanto ja luottamus ovat ohjaamistyömme kulmakiviä. Haluamme, että jokainen toimintaamme osallistutunut saa kokea seikkailun omalla tavallaan ja valitsemaan kokemuksistaan itselleen merkitykselliset asiat.  

Tämän otsikon alla pääsette kuulemaan neljän ohjaajan mietteitä siitä, mitä rinkan kantaminen on heille opettanut.