Löydä oma lähteesi

“Sini, sä sanoit että mun pitää miettiä se yks positiivinen juttu. No mä oon sen nyt keksiny, se on tää luonto.”

Kurssin tavoitteet

Löydä oma lähteesi -projekti opettaa nuorille retkeilytaitoja, luonnossa liikkumista ja luonnon kunnioittamista. Kurssin tärkein päämäärä on nuorten itsensä aktivointi. Luonnossa nuoret oppivat ratkaisemaan ongelmia, asettamaan päämääriä ja tekemään päätöksiä. Elämyspedagogiikan keinoin opetellaan tunnistamaan omia resursseja. Oppimiensa taitojen avulla nuoret voivat itse suunnitella retkiä ja ottaa vastuuta luonnosta, itsestään ja toisistaan. Kokemus itsensä voittamisesta antaa valmiuksia elämän haasteista selviämiseen yleisemminkin. Kurssiin voi sisällyttää myös konkreettisia aineopintojen aiheita.

Kenelle

Nuorille ja nuorille aikuisille 13-29-vuotiaille

Oppimistulokset ja vaikutukset

  • Tukea nuoria peruskoulun siirtymävaiheessa
  • Tarjota nuorille kokemuksia luontoliikunnasta, opettaa retkeilytaitoja ja luonnontuntemus
  • Palauttaa nuorten luontosuhde
  • Tarjota mahdollisuuksia haasteiden kohtaamiseen, itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen
  • Itsereflektiokyvyn harjoittaminen
  • Nuorten itsetunnon kohottaminen ja omien vahvuuksien löytäminen
  • Ryhmätyötaitojen parantaminen ja toisen huomioon ottaminen

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Jotta osaamme muodostaa juuri sinulle räätälöidyn tarjouksen, kerro viestissä:

  • Ryhmän koko ja ikä
  • Ryhmästäsi omin sanoin
  • Kuinka pitkälle kurssille haluaisitte osallistua?

 

toimisto@outwardbound.fi

+358 40 505 0355

 

Löydä oma lähteesi 1 kurssiraportti 

Löydä oma lähteesi 2 kurssiraportti

Löydä oma lähteesi 3 blogi

Aika: Tilauksesta, ota yhteyttä!

Paikka: Valitaan yhdessä

Hinta: Tilauksesta, ota yhteyttä!

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (nuorisokurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *