Nuoret

Nuoret ovat meille ensiarvoisen tärkeitä ja haluamme olla mahdollistamassa heille positiivisia oppimisen kokemuksia ja antamassa heille rohkeutta ja voimavaroja matkan varrella. Elämyspedagogiikalla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa nuoria yksilöinä ja osana ryhmiä, tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä ja toisesta ihmistä välittämistä. “There is more in you” kuvaa hyvin sitä sanomaa, jota haluamme elämyspedagogisella toiminnalle viestiä. Haluamme auttaa nuoria kohtaamaan tilanteita, joissa kunkin piilevät voimavarat pääsevät käyttöön.

Tämän otsikon alla annamme nuorten itse kertoa mitä luonto on heille antanut. Luvassa on joukko huikeita nuoria, joiden kanssa meillä on ollut ilo tehdä työtämme.