Kurssiraportteja

Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta-koul...

Halusimme, että koulutus antaisi erityisesti rohkeutta soveltaa elämyspedagogiikkaa osana osallistujien omaa työtä nuorten parissa. Koulutuksen haluttiin myös tukevan monipuolisesti luovuutta, ihmisten kohtaamista, luontoympäristön hyödyntämistä osana omaa työtä sekä kunkin omaa

» Lue lisää

Toiset juuret

Projektin tavoitteena oli kehittää nuorten pakolaisten kotoutumista, hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävä toimintamalli, joka voi jäädä osaksi koulujärjestelmää ja nuorten arkea.

» Lue lisää

Suomen luonto tutuksi

Projektin tavoitteena oli maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaisen luontokulttuurin kautta; kuinka toimia ryhmässä muita huomioiden, suomalaiseen kulttuuriin kuuluvien arvojen ymmärtäminen ja itsereflektointikyvyn sekä minäpystyvyyden kehittäminen.

» Lue lisää

Lohjan ryhmäytymisviikko

Viikon tavoitteina oli Valma luokan ryhmäyttäminen sekä nuorten luontosuhteen palauttaminen, positiivisten luontokokemusten saaminen, erätaitojen oppiminen sekä nuorten itsereflektointi kyvyn ja minäpystyvyyden kehittäminen.

» Lue lisää

Löydä oma lähteesi VOL 3

Kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa nuoret suomalaisuuden historiaan tutkimalla kivikautista elämäntapaa sekä tukea oppilaiden ihmisenä kasvua yksilöinä ja ryhmänä, opettamalla heille luonnossa liikkumisessa vaadittavia perustaitoja.

» Lue lisää

Löydä oma lähteesi VOL 2

Projektin tavoitteena oli antaa nuorille mahdollisuus olla itse aktiivisia toimijoita, tarjota uusia kokemuksia, oppia retkeilytaitoja ja ennen kaikkea viettää aikaa yhdessä, oman luokan kanssa, ulkona luonnossa.

» Lue lisää

Melonnan ABC 11.-15.9/2017

Lukuvuoden alussa toteutettavan melontavaelluksen tavoitteeksi asetettiin turvallisen ja positiivisen yhteishengen luominen, jonka toivotaan kantavan koko lukuvuoden.

» Lue lisää

SEIKKAILE JA SELVIYDY 17.-19/5/2017

Seikkaile ja selviydy kurssin ja leirin tavoitteena oli, että oppilas oppii tarvittavat tiedot ja taidot nauttiakseen ja selvitäkseen kahden yön vaelluksesta.

» Lue lisää

Löydä oma lähteesi- ensimmäinen toteutus

Löydä oma lähteesi -projekti opettaa nuorille retkeilytaitoja, luonnossa liikkumista ja luonnon kunnioittamista. Tärkeintä on nuorten itsensä aktivoiminen: opittujen taitojen avulla he saavat itse suunnitella oman retkensä, ottaa vastuun itsestään, toisistaan ja luonnosta.

» Lue lisää

Love Every Challenge

Projektin tarkoituksena oli kouluttaa nuorisotyöntekijöitä elämyspedagogiikan saloihin ja innostaa ja rohkaista heitä käyttämään elämyspedagogiikkaa myös omassa työssään nuorten kanssa.

» Lue lisää

Graduaction 19.-27.2. 2016

Tämän nuorisovaihdon tavoitteena oli järjestää henkilökohtaisen kasvun ohjelma nuorille korkeakoulu tason koulutuksesta vastavalmistuneille.  Projektin tarkoituksena oli lisätä vastavalmistuneiden ohjaajien kompetensseja tulevaa työtä varten ja parantaa näin työllistymistä.

» Lue lisää

Mun juttu – Meidän tulevaisuus 201...

Tämän projektin tavoitteena on tunnistaa nuorten omia voimavaroja ja tukea nuorten kasvua kestävän yhteiskunnan jäseniksi monin eri tavoin.

» Lue lisää

LIVE HEALTHY BE WEALTHY

Tavoittena oli antaa osallistujien pohtia omaa suhdettaan liikuntaan, ruokailutottumuksiin ja elämäntapoihin. Tarkoituksena oli tätä kautta edistää nuorten liikkumista ja hyviä elämäntapoja sekä herättää ymmärrystä hyvien elämäntapojen vaikutukseen.

» Lue lisää

PROTECT AND ACT 17.-26.9.2014

Projektin tavoitteena oli herättää nuorissa ymmärrystä luonnon suojelun tärkeydestä ja luonnonsuojelualueiden tärkeydestä.

» Lue lisää