SEIKKAILE JA SELVIYDY 17.-19/5/2017

Kuva: Juhani Metsäpelto

Aika: 17.-19.5.2017

Paikka: Teijon Kansallispuisto

Kohderyhmä: 9lk oppilaat (22hlö)

Projektin tavoitteet

Seikkaile ja selviydy kurssin ja leirin tavoitteena oli, että oppilas oppii tarvittavat tiedot ja taidot nauttiakseen ja selvitäkseen kahden yön vaelluksesta. Leirin tavoitteena oli, että oppilas oppii työskentelemään ryhmässä, ottamaan ja kantamaan vastuuta, luottamaan omaan itseen sekä omiin taitoihin ja itsetuntemus kasvaa. Leirin yksi päätavoitteista oli myös antaa positiivinen kokemus luonnossa liikkumisesta ja retkeilystä.

Mitä tehtiin

Seikkaile ja Selviydy leiri oli osa Salon Armfeltin koulun Seikkaile ja Selviydy valinnaiskurssia. Kurssilla valmistauduttiin tulevaan retkeen harjoittelemalla erä- ja retkeilytaitoja. Oppilaat muun muassa harjoittelivat retkisuunnitusta, tulentekoa ja majoittumista sekä tutustuivat retkeilyvarusteisiin, rinkan oikeaoppiseen pakkaamiseen, retkiruokaan ja sen valmistukseen. Kolmen päivän mittainen leiri Teijon kansallispuistossa oli koko kurssin huipennus, missä oppilaat pääsivät testaamaan ja toteuttamaan oppimiaan taitoja aidossa ympäristössä.

Leirillä kolmen päivän aikana ehdittiin tehdä ja kokea paljon. Leirillä muun muassa suunnistettiin, nautittiin maisemista, tehtiin ruokaa retkikeittimillä ja nuotiolla, nukuttiin teltoissa, harjoiteltiin tulentekotaitoja ilman tulitikkuja, testattiin rinkkalautan rakentamista, laskeuduttiin kallion jyrkänteeltä köydellä, kalastettiin, autettiin kaveria, tehtiin valograffiti, istuttiin iltaisin yhdessä nuotiota katsellen… Kolmeen päivään mahtui paljon uusia taitoja, elämyksiä ja kokemuksia ja ennen kaikkea yhdessä oloa.

Saavutetut tulokset

Kolmen päivän aikana taidot kehittyivät ja oppilaat osasivat tehdä kaikki perustoimet itsenäisesti. Tavoite retkeilytaitojen oppimisesta täyttyi hienosti. Yhteistyö ja toisen auttaminen oli esillä kaikessa toiminnassa, kaikki yhteiset varusteet oli kannettava ja jokaisen panos auttoi aina koko ryhmää. Leirin aikana avun pyytäminen sekä avun antaminen, oma-aloitteisuus ja vastuun kantaminen korostuivat. Leirin aikana moni oppilaista huomasi, että osaavat itse joitain taitoja niin hyvin, että pystyvät auttamaan siinä muita. Osa ylitti itsensä yöpymällä teltassa. Osa yllätti itsensä jaksamalla kävellä useita kilometrejä metsässä, vaikka rinkka oli painava ja aluksi tuntui, että ei jaksa mitenkään. Osa hämmästyi, kun huomasi pärjäävänsä hyvin ilman puhelinta. Leiri tarjosi useita mahdollisuuksia tunnistaa omia vahvuuksia ja löytää itsestä uusia puolia. Oppilaat alkoivat hiljalleen leirin aikana ryhmäytyä ja oppilaat nostivat itse reflektoinneissa esiin, kuinka hyvä mieli tulee, kun kaikki auttavat toisiaan. Ryhmähenki ja ryhmässä vallitseva ilmapiiri kehittyivät todella paljon leirin aikana.

Opettaja Juhani Metsäpellon tekemän video on nähtävissä Youtubessa