PROTECT AND ACT 17.-26.9.2014


Aika: 16.-27.9.2014

Paikka: Zagreb, Kroatia

Kohderyhmä: 25 nuorta eri maista

Projektin tavoitteet

 Projektin tavoitteena oli herättää nuorissa ymmärrystä luonnon suojelun tärkeydestä ja luonnonsuojelualueiden tärkeydestä. Lisäksi tavoitteena oli, että projektiin osallistuneet nuoret ymmärtäisivät kestävän kehityksen mukaisen liikkumisen sekä terveiden elämäntapojen merkityksen. Projektin tavoitteena oli myös saada nuorista aktiivisia kansalaisia omissa yhteisöissään ja muodostamaan myös omia projekteja.

Mitä tehtiin

Projektiin osallistui 25 nuorta eri maista. Osallistujamaita olivat Suomi, Kreikka, Tsekki, Italia ja Kroatia. Projektissa käytettiin erilaisia formaalin ja non-formaalin oppimisen metodeja. Projekti perustui elämyspedagogisiin menetelmiin ja nuoret pääsivät osallistumaan erilaisiin työpajoihin, keskusteluihin, aktiviteetteihin ja esityksiin. Lisäksi he pääsivät opiskelemaan interaktiivisessa oppimisympäristössä. Käytännössä tämä tarkoitti mm. slacklinen rakentamista, ilmajoogaa, vaellusta, pyöräily vaellusta sekä lintubongausta.

Saavutetut tulokset

Nuoret oppivat uusia taitoja, uutta tietoa, jakoivat ja kokivat yhdessä uusia kokemuksia ja kohtasivat myös ihmisiä toisista kulttuureista. He harjoittelivat erilaisia urheilulajeja sekä eri kieliä. He oppivat miten ideasta muodostetaan käytännössä uusi projekti ja tätä kautta saivat myös työkaluja ollakseen aktiivisia oman yhteisönsä jäseniä. Projektin jälkeen nuoret innostuivat perustamaan  omia projekteja, joita panivat täytäntöön omissa kotimaissaan!

Katso video projektin tunnelmista:

http://www.outwardboundcroatia.com/en/erasmus/