Love Every Challenge

10.-18.10. 2016Aika: 10.-18.10.2016

Paikka: Kroatia

Kohderyhmä: Vastavalmistuneet nuorisotyöntekijät

Projektin tavoitteet

Projektin tarkoituksena oli kouluttaa nuorisotyöntekijöitä elämyspedagogiikan saloihin ja innostaa ja rohkaista heitä käyttämään elämyspedagogiikkaa myös omassa työssään nuorten kanssa. Koulutusviikko järjestettiin Outward Bound Kroatiassa. Viikko oli kansainvälinen, sillä projektiin pääsi osallistujiksi 24 hakijaa kuudesta eri maasta.

Mitä tehtiin

“Love Every Challenge” oli inspiroiva viikon mittainen elämyspedagoginen koulutusprojekti nuorisotyöntekijöille. Osallistujia oli 24 kuudesta eri maasta. Näitä maita olivat Latvia, Kroatia, Romania, Puola, Suomi, Alankomaat, Espanja ja Portugali. Projekti koostui useasta eri osiosta; 1. taitojen opettelusta, 2. käytännönläheisten esimerkkien ja hands-on tehtävien tekemisestä, 3. pehmeiden taitojen harjoittelusta sekä 4. elämyspedagogiikan teorian ja käytön opetuksesta. Ensimmäinen osio suoritettiin erilaisten työpajojen muodossa, joihin kuuluivat esimerkiksi draamalliset roolipelit, arviointikeskustelut ja ryhmäyttävien harjoitteiden työpaja. Toinen osio suoritettiin kahden päivän vaelluksella, johon kuului esimerkiksi kalliokiipeilyä ja suunnistusta. Kolmannessa osiossa harjoiteltiin pehmeitä taitoja reflektiotaitojen, debriefingin ja arvioimisen harjoittelulla, sekä harjoitellen fasilitaattorina oloa ohjaustilanteissa. Samalla harjoiteltiin myös mahdollisiin konflikti tilanteisiin varautumista sekä niissä toimimista. Neljännessä osiossa kerrottiin elämyspedagogiikan käytännöistä käytännönläheisesti.

Saavutetut tulokset

24 nuorisotyöntekijää sai valmiudet käyttää elämyspedagogiikkaa nuorisotyössä. Projektin ansiosta  pistettiin pystyyn kahdeksan eri nuoriso projektia, jotka jokainen pureutui erilaiseen haasteeseen nuorisotyön kentällä. Projektin aikana nuorisotyöntekijät muodostivat oman “OAE-Toolkit”- nimisen ohjaajan oppaan. Samoin myös eri nuorisotoimijat EU:n alueella verkostoituivat vahvasti.