LIVE HEALTHY BE WEALTHY

6.-15. 7.2015


Aika: 6.-15.7.2015

Paikka: Trenkova, Kroatia

Kohderyhmä: 20 nuorta eri maista ( Bulgaria, Suomi, Tsekki, Italia)

Projektin tavoitteet

Tavoittena oli antaa osallistujien pohtia omaa suhdettaan liikuntaan, ruokailutottumuksiin ja elämäntapoihin. Tarkoituksena oli tätä kautta edistää nuorten liikkumista ja hyviä elämäntapoja sekä herättää ymmärrystä hyvien elämäntapojen vaikutukseen.

Mitä tehtiin

Projektin alussa, ryhmä tutustui toisiinsa erilaisten ryhmäyttävien ja toiminnallisten harjoitteiden kautta. Lähes jokainen päivä aloitettiin yhteislenkillä, mikä oli ryhmän itse keksimä aktiviteetti. Keskustelu liikunnasta, ruokavaliosta ja elämäntavoista lähti käyntiin leikeistä, draamasta, työpajoista ja itse liikuntasuorituksista. Leikeissä korostettiin liikuntaa ja ryhmähengen rakentamista. Työpajoissa paneuduttiin tarkemmin elämäntapoihin liittyviin aiheisiin. Esimerkiksi ruokatyöpajassa kierrettiin eri rasteilla ja paneuduttiin erilaisiin ruokatrendeihin (pikaruoka,kasvisruoka, raakaruoka). Lisäksi projektin aikana tehtiin lyhytkestoinen vaellus elämyspedagogisin ottein, sekä tehtiin alaköysiratoja.

 

Saavutetut tulokset

Ryhmä joutui omalle kasvun alueelleen. Vieraalla kielellä puhuminen, toisista kulttuureista oppiminen ja yhteistyö tuotti ansiokkaasti tuloksia. Ryhmä koki, että projektin päätyttyä ryhmän voima oli auttanut paljon. Projekti koettiin hyväksi. 

http://www.outwardboundcroatia.com/