Seikkailukasvatuksen tavoitteet

Omat lapset ovat parhaimpia ja pahimpia mahdollisia seikkailukasvatustoiminnan ”asiakkaita”. Toimissaan he ovat nopeita, nopeaoppisia, huonokorvaisia ja likaantuvia. Palautteenanto on salamannopeaa ja armottoman rehellistä. Näistä syistä omat lapset toimivat myöskin jonkinlaisena peilinä omaa toimintatapaa kohtaan. Oppiminen onkin silloin jo molemminpuolista. Yhteisestä...

Elämyspedagogiikan perusta

Elämyspedagogiikka on yhteistoiminnallista oppimista, jossa korostuu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen vastuu. Taustalla on sosiaalipedagoginen näkemys siitä, että ihminen on aktiivinen ja sisältäpäin ohjautuva, mutta hänen oppimiseensa ja muuhunkin toimintaansa sosiaalisella yhteisöllä on huomattava vaikutus. Kasvatuksellisen toiminnan tulisi pohjautua seuraaviin periaatteisiin:...