Melonnan ABC 2017 – nuorilta nuorille

Lukuvuoden alussa toteutettavan melontavaelluksen tavoitteeksi asetettiin turvallisen ja positiivisen yhteishengen luominen, jonka toivotaan kantavan koko lukuvuoden. Samalla annettiin opettajille mahdollisuus tutustua uusiin oppilaisiinsa täysin uudesta näkökulmasta, toimittaessa uudessa ympäristössä. Yksilötasolla tavoitteisiin kuului päästä “minä” ajattelusta “me” ajatteluun ja tukea ajatusta...

Työharjoittelu Outward Bound Finlandilla

Ensimmäisen kerran törmäsin Outward Bound Finlandiin partioaitan klubi-illassa viime syksynä. Luennon aiheena oli eräensiapu ja kouluttajana toimi Outward Bound Finlandille WAFA-koulutuksia pitävä Cabot Stone USA:sta. Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja kouluttaja todellinen asiantuntija. Ilta loppui lyhyeen ja Cabot joutui rientämään...

Työpaikka vuorilla – Haastattelussa suomalainen Urpu Hapuoja

Urpu on kotoisin Iistä Oulun pohjoispuolelta. Hän muutti Norjaan vuonna 1996 ja opiskeli Trondheimin yliopistossa filosofiaa, liikuntaa ja psykologiaa. Vapaa-aika sujui melonnan, kiipeilyn ja suksitouhujen parissa. Rakkaus vuoriin sai Urpun aloittamaan opinnot kansainväliseksi UIAGM / IFMGA / IVBV vuoristo-oppaaksi. Norjassa...

Yhdessä vai erikseen? No yhdessä!

Aivan kuin syksyisessä Suomessa yleensä, sää muuttuu päivittäin ja usein saamme nauttia taivaalta laskeutuvasta vedestä sen monissa muodoissa. Todistetusti syksy 2016 ei jää historiaan poikkeuksena tästä, vaan edes niskaan satanut vaihteleva veden olomuoto ei hidastanut Lahden starttivalmennuksen nuorten kanssa järjestettyä...

Luonto puhukoon puolestaan

Asiantuntijamme ovat kirjoittaneet kolmiosaisen kirjoitussarjan yhteiskuntamme nykyisestä luontosuhteesta ja luonnon asemasta kasvattajana. Esimerkkeinä omia kokemuksiaan ja havaintojaan käyttäen he kirjoittavat näkemyksistään liittyen elämyspedagogiikkaan. Näkökulmia on työstä ja omasta elämästä, nuorista ja aikuisista. Kasvattaako luonnossa oleminen itsessään? Vai kasvattaako tekeminen ja reflektointi? Millä...

Luonto haltuun ja kohti uusia seikkailuja

Kokemuksia rajojen sisältä ja niiden ulkopuolelta Luonnossa selviytymiseen ja uusiin taitoihin sekä kokemuksiin pohjautuva projekti toteutettiin kokonaisuudessaan keväällä 2016, jonka aikana kohdattiin monta upeaa oppimistilannetta niin yksilöinä kuin ryhmän jäseninä. Projektin tavoitteena oli ensisijaisesti tarjota peruskoulunsa pian päättäville nuorille mahdollisuuksia...

Minä osaan, minä pystyn, minä selviän!

9-luokkalaisten nuorten ryhmä Nuorilta nuorille-Melonnan ABC-projektissa “Monelle melontaprojekti oli matka pois omalta mukavuusalueelta. Meidän oppilaista suurin osa on sellaisia, jotka haastavan tilanteen tullessa eteen poistuvat paikalta tai jättävät tekemättä. Nyt tällaista toimintavaihtoehtoa ei ollut, vaan haaste oli kohdattava ja siitä...

Liikkumisen kokemukselliset merkitykset kasvatuksen tukena

Kokemus – merkitys - tarina Ihminen tarvitsee työkaluja ymmärtääkseen toisia ihmisiä tai ilmiöitä. Annan niitä tässä aluksi kolme kappaletta eli kokemuksen, merkityksen ja tarinan. Luennollani seikkailukasvastuspäivillä Hyvärilässä 29.1.2016 pistin osallistujat muistelemaan itselleen tärkeää liikunta- tai urheilukokemusta. Sellaisessa muistelutyössä kaivetaan esiin...

Elämyspedagogiikan monet kasvot -kirjoitussarja

Tervetuloa lukemaan Elämyspedagogiikan monet kasvot -kirjoitussarjaa. Kirjoitussarjasta ilmestyy kuusi artikkelia kesän ajan, jossa Outward Bound Finlandin ohjaaja Paavo Heinonen pohtii elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen eri näkökulmia.  OSA I: Johdanto (julkaistu 4.7.2014) Tämä on Elämyspedagogiikan monet kasvot -kirjoitussarjan ensimmäinen osa. Sarjassa tullaan käsittelemään elämyspedagogiikkaa eri näkökulmista sekä ottamaan...

Luonto opettaa ja koulii

Luonto on paras opettaja ja paras vastus, koska sen edessä on seistävä juuri sellaisena kuin olet.  Minusta jokaisen olisi hyvä käydä kerran elämässään vaelluksella ja yöpyä metsässä, koska siinä oppii paljon luonnosta ja myös itsestään, toteaa Tauno Koljonen. Tauno Koljonen...