Oppimista ilmiöiden ja elämysten kautta 2

Sisältö: 

 

Oppimista ilmiöiden ja elämysten kautta -koulutuksen tavoitteena on lisätä uudessa opetussuunnitelmassa korostuvien pedagogisten menetelmien osaamista ja osaamisen hyödyntämistä omassa työssä. Koulutuksessa opetellaan hyödyntämään oppijoita aktivoivia ja elämyspedagogisia menetelmiä erityisesti luontoa oppimisympäristönä käyttäen ja kannustetaan  ainerajoja rikkovaan ilmiöpohjaiseen opetukseen yhteistyössä kollegojen kanssa.

 

Koulutus tarjoaa tietoa, menetelmiä ja omakohtaisen kokemuksen, kuinka elämyspedagogiikkaa voi hyödyntää ilmiöpohjaisissa oppimisprosesseissa yli ainerajojen. Koulutuksessa keskitytään erityisesti luontoympäristössä oppimiseen ja koulutuksen aikana suunnitellaan omassa opetustyössä hyödynnettäviä oppimistilanteita -ja prosesseja. Tavoitteena on tarjota myös menetelmiä oppilaiden kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen ja identiteetin vahvistamiseen.

 

Koulutuksen rakenne: 

 

Lähipäivät:

Lähijakso 1:  Elämyspedagogiikka, ilmiöpohjaisuus ja retkeilytaidot

Jyväskylä: pe 23. – la 24.8.2019

Lähijakso 2:  Retki – Elämyspedagogisen ja ilmiöpohjaisen opetuksen soveltaminen maastossa

Jyväskylä / Evo: pe 27.- su 29.9. 2019

Lähijakso 3

Jyväskylä: la 23.11.2019

 

Kouluttaja: 

 

Jyväskylän koulutuksen vastuukouluttajana toimii luokanopettaja Ville Hartonen, joka tutkii väitöskirjassaan Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen esikotouttavaan opetukseen. Villellä on vahva asiantuntijuus taito- ja taidepainotteisten sekä elämyspedagogisten menetelmien soveltamisesta oppimisen välineenä peruskoulu- ja vastaanottokeskuskonteksteissa. Hän on vastannut Outward Bound Finlandissa elämyspedagogisten ohjelmien ja koulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta.

 

Ilmoittautuminen: 

 

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ järjestää koulutuksen yhdessä Outward Bound Finlandin kanssa pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä, elo-marraskuussa 2019.   Molemmat koulutukset toteutetaan osin luontoympäristössä.  Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat luokanopettajat sekä erityis-ja aineenopettajat, yhteen koulutuskokonaisuuteen voidaan ottaa 16 henkilöä. Koulutus on opettajille maksuton, mutta matka- ja ruokailukustannuksista sekä mahdollisista sijaiskuluista vastaa osallistuja itse.Koulutukseen ei vaadita aiempaa retkeilykokemusta, mutta retki/maasto-osuus sisältää liikkumista maasto-olosuhteissa. 
Koulutukseen ilmoittaudutaan  viimeistään 31.5.2019 oheisen linkin kautta; Lisätietoja ja ilmoittautuminen Helsingin Yliopiston kautta

 

 

 

Aika: 23.08.2019 - 23.11.2019

Paikka: Jyväskylä

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (ammattilaiskurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *