Koulutuksellinen seikkailuterapia

 Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille

 

Ammatillista kasvua luontoympäristössä

Vaativaa hoito-, kuntoutus- tai terapiatyötä tekevän ammattilaisen oma kasvu ja itsereflektion kehittäminen ovat avain parempaan vuorovaikutukseen, omaan jaksamiseen ja menetelmien syvempään ymmärtämiseen.

Seikkailuterapialla tarkoitetaan tässä ammatilliseen kasvuun tähtäävää ryhmämuotoista koulutuksellista psykoterapiaa, joka toteutetaan eräolosuhteissa neljän vuorokauden vaelluksen aikana. Psykoterapian viitekehys on kognitiivinen ja siinä hyödynnetään kognitiivis-behaviorististen menetelmien lisäksi muun muassa skeematerapian ja tunnekeskeisen terapian menetelmiä. Työskentelyä ohjaavat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset tavoitteet.

Kenelle

Kasvatus-, sosiaali-, ja terveydenhoitoalan ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita seikkailuterapeuttisista menetelmistä ja itsensä kehittämisestä.  Psykoterapian on tutkittu vaikuttavan positiivisesti oman hyvinvoinnin lisääntymisen lisäksi myös asiakastyön laatuun.

Aikaisempaa retkeilykokemusta ei edellytetä. Normaali peruskunto riittää. Tämä psykoterapia ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Ryhmäkoko on 6-8 osallistujaa.

Aika ja paikka

Psykoterapia toteutetaan Evon retkeilyalueella 20.-24.8.2018. Osallistujien tulee varata aikaa retkeen valmistautumiseen myös edellisellä viikolla, jolloin sovitaan varusteisiin ja retkiruokiin liittyvistä käytännön asioista. Sopiminen tapahtuu sähköpostilla. Vaelluksen aikana yövymme teltoissa. Ruoka tehdään retkikeittimillä. Osallistujat hankkivat tai lainaavat itse tarvittavat retkeilyvarusteet.

Toteutustiimi

Psykoterapiasta vastaa psykoterapeutti Kaisa Pietilä. Työparina toimii seikkailuterapeuttisiin menetelmiin perehtynyt toimintaterapeutti Miia Riihimäki.

Hinta

Koulutuksen hinta on 550€/ osallistuja

Hinta ei sisällä ruokailuja eikä kuljetuksia.

Hakeminen

Osallistujat valitaan vapaamuotoisen hakemuksen ja puhelinhaastattelun perusteella. (huom. verkkoilmoittautumista ei tarvitse täyttää)

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen: kaisa.pietila@gmail.com 15.6. 2018 mennessä. Puhelinhaastattelut toteutetaan viikolla 25 .  Osallistujavalinnat ilmoitetaan viimeistään 29.6. 2018.

Muuta

Koulutuksellinen psykoterapia on Kaisa Pietilän psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen lopputyö, jossa tutkitaan seikkailuterapian ja kognitiivisen psykoterapian yhdistämistä. Osallistujilta kerätään aineistoa kyselylomakkeilla ja mahdollisilla täydentävillä haastatteluilla. Tutkimuksen kohteena on ammattilaisten itsereflektion kehittyminen.

Aika: 20.08.2018 - 24.08.2018

Paikka: Evon retkeilyalue

Hinta: 550 € / henk.

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (ammattilaiskurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *