Elämyspedagogiikka 3 op

” Sen minkä koen, ymmärrän.”

Elämyspedagogiikka on tavoitteellinen ja toiminnallinen opetuksen ja oppimisen lähestymistapa, jossa hyödynnetään kokonaisvaltaisia elämyksellisiä elementtejä ja toimintatapoja kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Elämyspedagogisessa toiminnassa yksilöille pyritään tarjoamaan haasteita, joiden kohtaamisen avulla ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

Elämyspedagogiikan oppimiskäsitykset liittyvät ajatukseen siitä, että oppija on aktiivinen toimija ja luo sekä muokkaa tietoa. Elämyspedagogiikkaa voi toteuttaa kasvattaja, ohjaaja, opettaja, valmentaja tai terapeutti, joka luotsaa lapsista, nuorista, aikuisista tai ikääntyneistä koostuvia ryhmiä, tai kohtaa yksilöitä elämyksellisten ja toiminnallisten työtapojen avulla.

Elämyspedagogiikan opintojaksolla opit elämyspedagogiikan perusteita teoriassa ja käytännössä. Kurssilla perehdytään elämyspedagogiikan peruskäsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, ja pääset soveltamaan elämyspedagogisen prosessin rakentamista omaan toiminta- tai opiskeluympäristöösi ja alaasi. Opintojakso sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ohjaus-, kasvatus-, koulutus-, valmennus-, kuntoutus- tai hoitoalalla tai ovat kiinnostuneita elämyspedagogiikasta oppimisen ja opetuksen menetelmänä.

Opintojakson toteutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelu on itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia sekä keskusteluja oppimisalustalla. Kurssin aikana opiskelijat kokoontuvat syventämään opintojansa neljää kertaa 1,5 tunnin mittaiseen keskustelevaan webinaariin. Opiskelua tukevat oppimisympäristössä olevat materiaalit, kuten artikkelit, kirjat, videot, podcastit ja muu materiaali opiskeltavasta aiheesta.

Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä, viikkotehtävistä, neljästä keskustelumuotoisesta webinaarista (a’ 1,5h) sekä yhdestä laajemmasta opintojaksotehtävästä.

Ilmoittautuminen opintojaksolle 16.11. mennessä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEDwi2rX4yLAXnYJEtlQImgCP6BEGTL8EWt5St5aZtwpBvcw/viewform?usp=sf_link

Kouluttajana opintojaksolla toimii seikkailukasvattaja, liikunnanohjaaja ja toimintaterapeutti Miia Riihimäki. Hyväksytystä opintojaksosuoritteesta

Aika: 23.11.2020 - 30.01.2021

Paikka: Verkko-oppimisympäristö

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (ammattilaiskurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *