Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää elämyspedagogisia menetelmiä lasten ja nuorten kasvun tukemiseen, turvallisen ryhmän muodostamiseen sekä ohjata nuoria kohti oikeita elämänvalintoja. Kurssilla käydään läpi kaikki olennaiset elämyspedagogisen kurssin elementit, harjoitellaan niiden suunnittelua ja toteuttamista. Koulutuksessa syvennytään elämyspedagogiikan teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännössä.  Tämä koulutus on tähtää osallistujan omaan henkilökohtaiseen kasvuun.

Kenelle

Ryhmänohjaajat. Kasvatus, sosiaali- ja hyvinvointialan ammattilaiset. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä henkilöt, jotka haluavat tuoda lisää kasvatuksellisia tavoitteita omaan työhönsä ja työskennellä luontoympäristössä.

Oppimistulokset ja vaikutukset

  • Elämyspedagogiikan ja kokemuksellisen oppimisen työvälineet ohjauksessa
  • Turvallisen ryhmän muodostaminen
  • Ohjaajan rooli nuorten kasvun ja kehittymisen tukemisessa
  • Palautekeskustelut ja reflektointi, opitun siirtäminen arkielämään
  • elämyspedagogiikan soveltaminen omaan työhön
  • Turvallisuus

Majoitus, Matkustaminen, Ruokailu ja Varusteet

Majoitumme Evolla Rahtijärven kämpällä, jossa on nykyaikaiset tilat majoitukseen.

Matkustus kurssipaikalle ja ruokailu eivät sisälly koulutukseen. Jokainen osallistuja vastaa omista matkoistaan. Osallistujat vastaavat myös omista ruuistaan koko koulutuksen ajan..

Tarvitset mukaan säänmukaiset varusteet.

Koulutuksesta lähetetään infokirje varusteista, ruuista, tarkemmista aikatauluista ja ajo-ohjeista samalla kun valituille hakijoille ilmoitetaan heidän valinnastaan.

Hinta ja hakeminen

Koulutus on maksuton. Kurssilaisten kustannukseksi jää vain matkat kurssipaikalle ja ruoka.

Haku koulutukseen on päättynyt 6.9.2018 ja koulutukseen valituille on ilmoitettu valinnasta henkilökohtaisesti.

Aika: 29.10.2018 - 4.11.2018

Paikka: Evon retkeilyalue

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (ammattilaiskurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *