Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op

Seikkailu kuuluu lasten maailmaan ja kokemuksellisuus sekä elämykset ovat etenkin lapsille ominaisia tapoja oppia. Elämyspedagogiikka on parhaimmillaan   toiminnallinen lähestymistapa, joka antaa varhaiskasvatukselle  suunnan  ja  päämäärät kohti vahvempaa itsetuntemusta, kokonaisvaltaista kasvua ja toimivampia ryhmiä.

Varhaiskasvattajille suunnatulla Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kurssilla tutustutaan elämyspedagogiikan taustaan ja filosofiaan, elämyspedagogisen toiminnan kulmakiviin ja ydinsisältöihin sekä sen hyötyihin ja sovellettavuuteen varhaiskasvatuksessa.  Oppimisen kantavana ajatuksena on valmentava lähestymistapa, opiskelijoiden omat oivallukset, sitoutuminen ja aktiivisuus sekä yhteisoppiminen. Tehtävät tehdään niille varattuina ajankohtina, jolloin yhteisiin verkkotapaamisiin tullaan valmistautuneina, ja yhteiselle,  jaetulle ymmärrykselle syntyy alusta.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja se sisältää itsenäistä sekä ryhmässä työskentelyä ja toimimista yhteisellä Moodle-oppimisalustalla. Oppimista tukevat alustalle kerätyt oppimismateriaalit, joiden parissa kullakin riittää tekemistä, kunnes on aika jakaa ja syventää oppimaansa yhdessä. Kurssin aikana kokoonnutaan yhteisen oppimisen äärelle myös kolmessa webinaarissa Zoom-alustalla.

Osallistuaksesi verkko-opintojaksolle sinulla tulisi olla kokemusta työskentelystä varhaiskasvatuksessa,  motivaatiota ja työskentelyvalmiuksia kolmen opintopisteen edestä (1op=27h),  mahdollisuus osallistua opintojakson webinaareihin sekä valmiutta pysyä työskentelyn aikarajoissa ja tehtävien palautusajankohdissa.

Oppimistavoitteet:

  • opiskelija hahmottaa aiheen taustat ja mitä elämyspedagogiikalla tarkoitetaan
  • opiskelija tuntee elämyspedagogiikan ydinsisältöjä ja ymmärtää kuinka nämä kulmakivet ovat siirrettävissä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin
  • opiskelija on muodostanut näkemyksen elämyspedagogiikan asemasta ja mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa
  • opiskelija osaa suunnitella elämyspedagogista toimintaa varhaiskasvatukseen/omaan toimintaympäristöönsä

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävänantojen ja aikataulujen mukaan suoritettuja tehtäviä sekä osallistumista yhteisiin webinaareihin.

Ilmoittautuminen 25.4.2022 mennessä; https://www.lyyti.in/Elamyspedagogiikka_varhaiskasvatuksessa_3_op_1053

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksuton. Mukaan mahtuu 25 opiskelijaa; opintojakson laadukkaan sisällön ja toteutuksen vuoksi, ryhmäkoko opintojaksolla on maltillinen ja kaikkia halukkaita emme valitettavasti voi ottaa mukaan kurssille.

Opintojakson kouluttajana on Outward Bound Finland ry:n varhaiskasvatuksen asiantuntija, varhaiskasvatuksen opettaja Juho Olenius.

Tarkempi aikataulu opintojaksolle julkaistaan kurssille hyväksymisen yhteydessä, sisällöt tehtävänantoineen kurssin alkaessa.

Aika: 24.05.2022 - 8.08.2022

Paikka: Verkko-oppimisympäristö

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Ilmoittautuminen kurssikuvauksessa olevan Lyyti-ilmoittautumislinkin kautta.