Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa 20.6.-22.8.2021

Seikkailu kuuluu lasten maailmaan ja kokemuksellisuus sekä elämykset ovat etenkin lapsille ominaisia tapoja oppia. Elämyspedagogiikka on parhaimmillaan toiminnallinen lähestymistapa, joka antaa varhaiskasvatukselle suunnan ja päämäärät kohti vahvempaa itsetuntemusta, kokonaisvaltaista kasvua ja toimivampia ryhmiä.

Varhaiskasvattajille suunnatulla Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kurssilla tutustutaan elämyspedagogiikan taustaan ja filosofiaan, elämyspedagogisen toiminnan kulmakiviin ja ydinsisältöihin sekä sen hyötyihin ja sovellettavuuteen varhaiskasvatuksessa. Oppimisen kantavana ajatuksena on valmentava lähestymistapa, opiskelijoiden omat oivallukset, sitoutuminen ja aktiivisuus sekä yhteisoppiminen.

Tehtävät tehdään niille varattuina ajankohtina, jolloin yhteisiin verkkotapaamisiin tullaan valmistautuneina, ja yhteiselle, jaetulle ymmärrykselle syntyy alusta.Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja se sisältää itsenäistä sekä ryhmässä työskentelyä ja toimimista yhteisellä Moodle-oppimisalustalla. Oppimista tukevat alustalle kerätyt oppimismateriaalit, joiden parissa kullakin riittää tekemistä, kunnes on aika jakaa ja syventää oppimaansa yhdessä.

Kurssin aikana kokoonnutaan yhteisen oppimisen äärelle myös kolmessa webinaarissa Zoom-alustalla.

Webinaarien ajankohdat:

Ke 23.6. klo 17:30 – 19:30
To 29.7. klo 17:30 – 19:30
Ma 16.8. klo 17:30 – 19:30

Osallistuaksesi verkko-opintojaksolle sinulla tulisi olla kokemusta työskentelystä varhaiskasvatuksessa, motivaatiota ja työskentelyvalmiuksia kolmen opintopisteen edestä (1op=27h), mahdollisuus osallistua opintojakson webinaareihin sekä valmiutta pysyä työskentelyn aikarajoissa ja tehtävien palautusajankohdissa.

Oppimistavoitteet:

* opiskelija hahmottaa aiheen taustat ja mitä elämyspedagogiikalla tarkoitetaan
* opiskelija tuntee elämyspedagogiikan ydinsisältöjä ja ymmärtää kuinka nämä kulmakivet ovat siirrettävissä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin
* opiskelija on muodostanut näkemyksen elämyspedagogiikan asemasta ja mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa
*opiskelija osaa suunnitella elämyspedagogista toimintaa varhaiskasvatukseen/omaan toimintaympäristöönsä

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävänantojen ja aikataulujen mukaan suoritettuja tehtäviä sekä osallistumista yhteisiin webinaareihin

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 18.5.2021 klo 16:00. Opintojakson hinta on 50€ ja lasku lähetetään niille, jotka tulevat valituksi kurssille.

Kouluttaja valitsee opintojaksolle 25 soveltuvinta opiskelijaa. Opintojakson laadukkaan sisällön ja toteutuksen vuoksi, ryhmäkoko opintojaksolla on maltillinen ja kaikkia halukkaita emme valitettavasti voi ottaa mukaan kurssille.

Opintojakson kouluttaja on Outward Bound Finland ry:n varhaiskasvatuksen asiantuntija, varhaiskasvatuksen opettaja Juho Olenius.

Tieto opiskelijavalinnasta lähetetään hakijoille viikolla 20-21 (19.5-25.5) Tarkempi aikataulu ja sisällöt tehtävänantoineen julkaistaan kurssin alkaessa.

Lisätiedot: Outward Bound Finland ry. 0405050355, toimisto@outwardbound.fi

 

HAKUAIKA KURSSILLE ON PÄÄTTYNYT.

Aika: 20.06.2021 - 22.08.2021

Paikka: Verkko-oppimisympäristö

Hinta: 50 € / henk.

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (ammattilaiskurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *