Elämyspedagogiikan soveltaminen 3 op

Elämyspedagogiikka parhaimmillaan sisältää kasvun ja kehittymisen elementtejä, jotka syntyvät merkityksellisistä kokemuksista yhdessä ryhmän kanssa. Vaikkakin usein painotus elämyspedagogiikassa on ihmisenä kasvun ja oman potentiaalin valjastamisessa, voi elämyspedagogiikkaa käyttää ja soveltaa tavoitteellisesti myös monella muulla osaamisalueella ja toimintaympäristössä kuten kuntoutus- ja hoitoalalla, tiimien ja joukkueiden valmennustyössä sekä niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin.

 

Opintojakson sisältö: 

Elämyspedagogiikan soveltaminen opintojaksolla opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan elämyspedagogiikasta ja oppii soveltamaan oppimaansa vahvemmin omassa ammatissaan tai omalla toimialallaan. Opintojaksolla opiskelija ymmärtää miten elämyspedagogiikkaa voidaan soveltaa käytännössä eri ikäisten ihmisten ja eri tyyppisten ryhmien kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojakso sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ohjaus-, kasvatus-, koulutus-, valmennus-, kuntoutus- tai hoitoalalla tai ovat kiinnostuneita elämyspedagogiikasta oppimisen ja kasvun menetelmänä.

 

Opintojakson toteutus: 

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelu on itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia sekä keskusteluja oppimisalustalla. Kurssin aikana opiskelijat kokoontuvat syventämään opintojansa neljää kertaa 1,5 tunnin mittaiseen keskustelevaan webinaariin. Opiskelua tukevat oppimisympäristössä olevat materiaalit, kuten artikkelit, kirjat, videot, podcastit ja muu materiaali opiskeltavasta aiheesta.\n\nOpintojakso koostuu aloituswebinaarista, viikkotehtävistä, kahdesta keskustelumuotoisesta webinaarista (a’ 1,5h), verkkoseminaarista, kehitystehtävästä omassa työssään/opinnoissaan sekä reflektiotehtävästä.

 

Opintojakson oppimistavoitteet: 

  •  Opiskelija syventää tietoaan elämyspedagogiikasta ja löytää ratkaisuja soveltaa elämyspedagogiikkaa omassa työssään ja omalla toimialallaan. 
  • Opiskelija etsii tietoa ja menetelmiä elämyspedagogiikasta, jotka soveltuvat omalle toimialalleen.
  • Opiskelija tekee kehitystehtävän omassa toimintaympäristössään, jossa hän soveltaa opintojakson antia ja aiempaa osaamistaan elämyspedagogiikasta.

 

Opintojakson aikataulut ja viikkoteemat ovat seuraavat

  • Viikot 7 – 10 Elämyspedagogiikan peruselementit ja elämyspedagogiikan soveltaminen
  • Viikot 10 – 14 Elämyspedagogiikan soveltaminen omalle toimialalle/toimintaympäristöön ja verkkoseminaarin valmistelu 
  • Viikot 15 – 16  Kehitystehtävän tekeminen ja menetelmien soveltaminen 

 

Muut päivämäärät: 

  • 1.webinaari 17.2. klo 17:15-18:45
  • 2.webinaari 10.3. klo 17:15-18:45
  • Verkkoseminaari 7.4. klo 17:00-19:30

 

Ilmoittautuminen 1.2.2021 mennessä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXK50jS3Gdm-HtBFO4hwKax4P1BetG0OegUytLR8-9lanYg/viewform?usp=sf_link

 

Kouluttajana opintojaksolla toimii seikkailukasvattaja, liikunnanohjaaja ja toimintaterapeutti Miia Riihimäki.\n\nHyväksytystä opintojaksosuoritteesta myönnetään Open Badge Factoryn sertifioima osaamismerkki.

Aika: 15.02.2021 - 24.04.2021

Paikka: Verkko-oppimisympäristö

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (ammattilaiskurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *