Elämyspedagogiikan perusteet 3 op

” Sen minkä koen, ymmärrän.”

Elämyspedagogiikka on tavoitteellinen ja toiminnallinen opetuksen ja oppimisen lähestymistapa, jossa hyödynnetään kokonaisvaltaisia elämyksellisiä elementtejä ja toimintatapoja kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Elämyspedagogisessa toiminnassa yksilöille pyritään tarjoamaan haasteita, joiden kohtaamisen avulla ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Elämyspedagogiikan oppimiskäsitykset liittyvät ajatukseen siitä, että oppija on aktiivinen toimija ja luo sekä muokkaa tietoa kokemustensa perusteella.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kasvattajille, opettajille ja ohjaajille, jotka luotsaavat lapsista, nuorista, aikuisista tai ikääntyneistä koostuvia ryhmiä, tai kohtaavat yksilöitä elämyksellisten ja toiminnallisten työtapojen avulla.

Tavoitteet

Elämyspedagogiikan opintojaksolla tutustutaan elämyspedagogiikan perusteisiin teoriassa ja käytännössä. Kurssilla perehdytään elämyspedagogiikan peruskäsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, ja päästään soveltamaan elämyspedagogisen prosessin rakentamista omaan toiminta- tai opiskeluympäristöön -tai alaan.

Opintojakson toteutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelu on itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia sekä keskusteluja Moodle-oppimisalustalla. Kurssin aikana opiskelijat kokoontuvat syventämään opintojansa neljää kertaa 1,5 tunnin mittaiseen keskustelevaan webinaariin Zoom-verkkoalustalle. Opiskelua tukevat oppimisympäristössä olevat materiaalit, kuten artikkelit, kirjat, videot, podcastit ja muu materiaali opiskeltavasta aiheesta.

Opintojakson teemat ovat:
* elämyspedagogiikan historia ja filosofia
* ryhmä ja ryhmän prosessit
* elämyspedagoginen prosessi ja ohjaaminen
* luontoympäristö ja reflektio

Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä, viikkotehtävistä, neljästä keskustelumuotoisesta webinaarista (a’ 1,5h) sekä yhdestä laajemmasta opintojaksotehtävästä.  Webinaarit järjestetään 5.10, 26.10, 16.11. sekä 7.12. klo 17:15-18:45.

 

Kurssille otetaan 25 osallistujaa ja ilmoittautuminen opintojaksolle 27.9.2021 klo 16 mennessä tämän linkin kautta;

https://www.lyyti.in/Elamyspedagogiikan_perusteet_7298

Kouluttajana opintojaksolla toimii seikkailukasvattaja, liikunnanohjaaja ja toimintaterapeutti Miia Riihimäki. Opintojakso on laajuudeltaan kolme opintopistettä, Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton.

 

Kurssi on täynnä, varasijoille voi ilmoittautua toimisto@outwardbound.fi

 

Aika: 5.10.2021 - 17.12.2021

Paikka: Verkko-oppimisympäristö

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Ilmoittautuminen kurssikuvauksessa olevan Lyyti-ilmoittautumislinkin kautta.