Ammattilaiset

Tapaamme vuosittain koulutuksissamme ison joukon osaavia ja inspiroivia nuorisoalan ammattilaisia. Koulutuksissamme haluamme antaa ja vahvistaa ammattilaisten elämyspedagogisia ohjaustaitoja, työkaluja ja menetelmiä kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa nuorten kanssa työskentelevien ohjaajien ja kasvattajien kykyä ja osaamista käyttää elämyspedagogiikkaa, seikkailukasvatusta ja kokemuksellista oppimista osana nuorten kasvun tukemista.  Toimintamme on avointa kaikille ja  periaatteitamme ovat syrjimättömyys, esteettömyys, myönteinen asenne, aito osallisuus, rakentava vuorovaikutus ja monimuotoisuuden kunnioittaminen. 

Tämän otsikon alla kuulette tarinoita siitä mitä koulutuksiimme tai elämyspedagogiseen toimintaamme osallistuminen on antanut alan ammattilaisille.