Mitä luonto opettaa nuorille?

“There is more in you” –  lausahdus kuvaa Outward Bound Finlandin toimintaa erittäin hyvin. Nuoret ovat järjestölle ensiarvoisen tärkeitä ja haluamme olla mahdollistamassa heille positiivisia oppimisen kokemuksia ja antamassa heille rohkeutta ja voimavaroja matkan varrelle. Elämyspedagogiikalla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa nuoria yksilöinä ja osana ryhmiä, tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä ja toisesta ihmistä välittämistä. Haluamme auttaa nuoria kohtaamaan tilanteita, joissa kunkin piilevät voimavarat pääsevät käyttöön ja kukin voi löytää oman uinuvan sisäisen tutkimusretkeilijän.

Sosiaalisten taitojen kehittyminen on monen elämän alueen perusedellytys. Outward Boundin kurssit ovat mahdollisuus harjoitella elämänhallintataitoja, tukevat parempaa oppimista koulussa ja selviytymistä arjessa uusissa ympäristöissä. Kursseillamme keskitytään siihen, miten kokemuksia voidaan hyödyntää arjessa ja siirtää myös kotiin, kouluun tai työympäristöön. Outward Boundin kurssit ovat erinomainen tapa toteuttaa myös uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Nuorisokurssit perustuvat kokemukselliseen oppimismenetelmään, elämyspedagogiikkaan ja seikkailukasvatukseen.

Miten nuoret sitten kokevat itse sen, mitä luonto on heille opettanut itsestä tai muista? Mikä on nuorten oma luontosuhde? Lisää tästä pääsette kuulemaan videolta, jota pääset katsomaan täältä.