Seikkailullisten menetelmien terapeuttinen soveltaminen

Outward Bound Finland järjesti perjantaina 11.11.2016 Vierumäellä koulutuksen seikkailukasvatuksen terapeuttisista mahdollisuuksista. Kouluttajana Vierumäellä toimi Kimmo Räty, entinen Outward Boundin toiminnanjohtaja, nykyinen  Joensuun kriisikeskuksen toiminnanjohtaja. Koulutuksessa oli noin kaksikymmentä osallistujaa monilta eri aloilta. Osallistujien joukossa oli muun muassa toimintaterapeutteja, lastensuojelussa työskenteleviä, psykologeja ja liikunnanohjaajia.

Koulutuksessa käsiteltiin terapian ja seikkailukasvatuksen yhdistämistä sekä niiden välisiä eroja. Esille nousi varsin mielenkiintoisia yhtymäkohtia ja havainnollistavia eroavaisuuksia. Terapiassa yksilöllä on yleensä selkeä ongelmakohta, mielenterveyden häiriö tai elämänhallinnallinen ongelma. Työskentelytapa on useasti keskusteluun painottuvaa ja melko abstraktia. Seikkailukasvatuksen yhdistäminen perinteiseen terapian malliin tarjoaa mahdollisuuksia kokemukselliseen oppimiseen ja antaa verbaalisten keinojen tueksi toiminnallisia työkaluja. Seikkailukasvatuksen yhdistäminen terapiana antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen työskentelyyn ja ongelmien kohtaamiseen.

Osallistujien välisistä keskusteluista nousi koulutuksessa esille hienoja esimerkkitilanteita ja omakohtaisia kokemuksia. Yhtenä esimerkkinä voi mainita erään osallistujan työssään kohtaaman haasteen, kun taustaltaan venepakolaisnuorten retkipäivän aktiviteettina oli ollut melonta, joka ymmärrettävästi osoittautui haastavaksi. Kertomuksen mukaan nuoret lopulta kiinnostuivat aktiviteetista ja uskaltautuivat vesille. Lopputulemana oli uusia positiivisia kokemuksia vesillä olosta sekä voimaannuttavia tunteita  siitä, että tunsi itse hallitsevansa tilannetta, mikä ensin herätti pelkoa ja ahdistusta. Yhdeksi seikkailullisten menetelmien toimivuuden perustaksi nousikin ajatus aitojen ja todellisten tilanteiden voimasta.

Yhdeksi terapian ja seikkailukasvatuksen hyödylliseksi  yhtymäkohdaksi nousi pelkojen kanssa työskentely. Kimmo totesi, että ihmisten murheet ja huolet ovat usein pelon serkkuja ja monet ongelmat syntyvät, kun annamme peloille yliotteen elämässämme. Kohdattu pelko piinaa hetken, kohtaamaton loppuelämän. Kimmo kuvasi pelkojen ja mahdollisuuksien sijoittuvan samalle jatkumolle. Seikkailu menetelmänä tarjoaa konkreettisia keinoja kohdata pelkoja, kuten korkean tai pimeän pelon. Yhden pelon kohtaaminen voi käynnistää sisäisen prosessin, joka näkyy myös siirtovaikutuksena arki elämässä ja muilla elämän osa-alueilla. Parhaimmillaan seikkailukasvatus yhdistää useat ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat seikat yhdeksi kokonaisuudeksi: luonnon, liikunnan, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä mahdollisuuden tuntea pätevyyden ja pystyvyyden tunteita.

Kouluttaja Kimmo “Kimi” Räty on koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK, luonto-ohjaaja ja elämyspedagoginen ohjaaja. Hän on lisäksi suorittanut ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason koulutuksen. Outward Bound Finland ry:ssä Kimi on toiminut toiminnanjohtajana vuosina 1998-2004, jolloin hän vastasi yleisesti organisaation pyörittämisestä ja kurssien ohjaamisesta sekä ohjaajien koulutuksesta. Viimeiset kymmenen vuotta hän on tehnyt töitä mielenterveystyön parissa sekä kunnallisella että järjestöpuolella. Nykyinen pesti on Pohjois-Karjalan mielenterveysseuran ja Joensuun kriisikeskuksen toiminnanjohtajana. Puolet työajasta on kriisityöskentelyä, jossa Kimi kohtaa erilaisia elämäntilanne-, kehitys- ja traumaattisiin kriiseihin joutuneita ihmisiä.

Kirjoittanut: Meri-Tuuli Himanen