Minä osaan, minä pystyn, minä selviän!

9-luokkalaisten nuorten ryhmä Nuorilta nuorille-Melonnan ABC-projektissa

“Monelle melontaprojekti oli matka pois omalta mukavuusalueelta. Meidän oppilaista suurin osa on sellaisia, jotka haastavan tilanteen tullessa eteen poistuvat paikalta tai jättävät tekemättä. Nyt tällaista toimintavaihtoehtoa ei ollut, vaan haaste oli kohdattava ja siitä oli selviydyttävä. Olen varma, että moni löysi itsestään puolia, voimia ja osaamista, joita ei tiennyt itsellään olevan.  Toivoisinkin, että tunne juuri siitä, että  ”minä osaan, minä pystyn, minä selviän”, pysyisi nuorilla ja kantaisi heitä eteenpäin.”

-Erityisluokanopettaja

Nuorilta nuorille – Melonnan ABC elämyskasvatuksellinen projekti toteutettiin Heinolan koulun 9-luokkalaisten ryhmälle keväällä 2016. Projektin tavoitteena oli tukea nuoria peruskoulun siirtymävaiheessa, tarjota heille kokemuksia luontoliikunnasta sekä antaa mahdollisuuksia haasteiden kohtaamiseen, itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Projektin nimen mukaisesti ohjaus tapahtui nuorilta nuorille; ohjaajatiimiin kuului Suomen Urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelijoita. Projekti antoi heille mahdollisuuden harjoitella omia ohjaustaitojaan sekä toimia vertaismentoreina 9-luokkalaisille nuorille. Kokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Suomen Urheiluopiston ja Outward Bound Finlandin kanssa. Projekti on osa Mun juttu-meidän tulevaisuus -hanketta.

 

Kokonaisuuteen kuului alkutapaaminen, toiminnallisia valmistelupäiviä, retken suunnittelupäivä, kahden yön mittainen melontaretki sekä reflektointipäivä valokuvineen. Erityisesti retken valmisteluun käytettiin reilusti aikaa, jotta niin nuoret kuin opiskelijatkin olisivat valmiimpia osallistumaan kahden yön ja kolmen päivän mittaiselle melontaretkelle. Valmistelupäivien aikana harjoiteltiin ryhmässä toimimista, retkeilytaitoja sekä suunniteltiin yhdessä tulevaa melontaretkeä. Nuoret saivat ensimmäisen tuntuman kajakkeihin Vierumäen uima-altaalla tehdessään kajakista poistumisharjoituksia. Melontatekniikkaa ja retkeilytaitoja harjoiteltiin Heinolan edustalla Päijänteellä.

 

“Nuoret oppivat tavoitteellista suunnittelua. Hyvä oppi tuli myös siitä, mitä tarkoittaa olla itse alusta loppuun asti vastuussa asioista, esimerkiksi ruoan riittävyydestä ja valmistuksesta, tarvittavien varusteiden pakkaamisesta.”

-JOPO-ohjaaja

Kuva1. Nuoret suunnittelemassa melontareittiä

 Varsinainen melontaretki toteutettiin Päijänteen kansallispuiston saaristossa. Retki aloitettiin hyvin valmistautuneena aurinkoisessa säässä, mikä loi ryhmään positiivisen, mutta jännittyneen ilmapiirin. Osaa jännitti oma jaksaminen ja melontataidot. Jännitys laukesi viimeistään ensimmäisen illan puljailuiden aikana, jolloin nuoret kokeilivat erilaisia temppuja kajakeilla. Melontatuntuman ja itsevarmuuden löytyminen oli monelle retken huippuhetkiä.

“Vaikka teemme omassa ryhmässä paljon töitä sen eteen, että jokainen tuntisi olevansa tärkeä osa ryhmää, emme välttämättä koko lukuvuoden aikana pysty luokassa tarjoamaan yhtä vahvaa itsetuntoa vahvistavaa kokemusta kuin tällainen onnistunut projekti parhaimmillaan pystyy.”

-Erityisluokanopettaja

Kuva 2. Melontapuljailua

Vastuunkantaminen oli yksi projektin isoimmista teemoista. Ryhmä jaettiin alusta alkaen pienryhmiin, joista jokaisella pienryhmällä oli liikuntaneuvojaopiskelija mentorinaan. Jokaiselle  pienryhmälle annettiin vastuu yhden retkipäivän onnistumisesta: suunnistamisesta, ruokarytmistä, ajankäytöstä, melontavauhdista ja päivän kokonaisuudesta. Opettajien yllätykseksi nuoret kantoivatkin vastuun päivien vetämisestä erinomaisesti. Useimmiten onkin niin, että nuoret ottavat vastuuta, kun tekeminen on aitoa ja merkityksellistä.

“Ensimmäisenä iltana tunsin suorastaan huonoa omatuntoa, kun nuoret pystyttelivät telttoja, valmistivat ruokaa ja minä vain istuskelin rantahiekalla ja nautin kauniista maisemista. Sitten seurasi pieni hämmennys, että nuorethan selvisivät siitä kaikesta ja ihan ilman minua! Oppilaisiin ja heidän taitoihinsa pitäisi uskaltaa luottaa enemmän, sillä heissä on suunnatonta potentiaalia, joka valitettavasti jää meiltä opettajilta usein piiloon.”

-Eritysluokanopettaja

Loppuretkellä nautittiin sekä auringosta että sadepisaroista. Viimeisen päivän sumu ei hidastanut siinä vaiheessa jo kokeneempia nuoria melojia. Retkellä jokainen nuori pääsi käyttämään opittuja retkeilytaitojaan aidossa ympäristössä aitoine haasteineen.

“Nähtiin esimerkkejä siitä, mikä on lopputulos, kun jokainen toimii ryhmässään yhteisvastuullisesti ja sitten myös esimerkkejä siitä, mikä on lopputulos, jos ryhmässä huolehtii vain itsestään ja omista tarpeistaan.”

-Erityisluokanopettaja

Kuva 3. Ohjaaja Paavo peukuttamassa

 

Viimeinen päivä sujui siivillä ja alkutaipaleen vaikeudet tuntuivat kaukaiselta historialta. Suuri vastuu retken onnistumisesta annettiin nuorille ja projektin toteuttajien, Outward Bound Finlandinja Suomen Urheiluopiston, tehtävänä oli tukea nuorten onnistumista,  mahdollistaa oppimiskokemukset ja toiminta sekä varmistaa osallistujien turvallisuus.

“Yhteensä viisi-kuusi päivää yrittämistä ja onnistumista, yksilöinä ja ryhmässä, monta aikuista vieressä varmistamassa, kannustamassa ja kehumassa. Lopuksi kaikki nuoret olivat ylpeitä itsestään, toisistaan ja saavutuksistaan.  Opettajana suurin oppi koko kahdenkymmenen työvuoden aikana: mitään tällaista ja yhtä tärkeää en pystyisi kirjoista tai netistä koulussa opettamaan. “

-Erityisluokanopettaja

 

Kirjoittanut:

Anna Lappalainen, Suomen Urheiluopisto  ja Michelle Suni, Outward Bound Finland ry