Elämyspedagogiikan monet kasvot -kirjoitussarja

Tervetuloa lukemaan Elämyspedagogiikan monet kasvot -kirjoitussarjaa. Kirjoitussarjasta ilmestyy kuusi artikkelia kesän ajan, jossa Outward Bound Finlandin ohjaaja Paavo Heinonen pohtii elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen eri näkökulmia. 

OSA I: Johdanto

(julkaistu 4.7.2014)

Tämä on Elämyspedagogiikan monet kasvot -kirjoitussarjan ensimmäinen osa. Sarjassa tullaan käsittelemään elämyspedagogiikkaa eri näkökulmista sekä ottamaan kantaa yhteiskunnassa vallitseviin kasvatuksellisiin trendeihin. Kirjoitusten aihepiirit keskittyvät mm. seikkailukasvatukseen, sen historiaan ja nykypäivään sekä yleisimpien teorioiden esittelyyn. Ensimmäisessä osassa esitetään mitä tarkoittaa sana elämyspedagogiikka, sekä esitellään aihepiiriin liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

OSA II: Antiikin Kreikan ajattelijoista nykyaikaan

(julkaistu 30.7.2014)

Outward Bound Finland ry:n sivuilla julkaistavan Elämyspedagogiikan monet kasvot –kirjoitussarjan tavoitteena on laajentaa lukijoiden tietämystä ja tuntemusta elämyspedagogiikan alalta. Kirjoituksissa tullaan käsittelemään elämyspedagogiikkaan liittyviä teemoja sekä mikä on kasvatuskoulutusta maailmanlaajuisesti järjestävän Outward Bound:n rooli elämyspedagogian verkostossa. Tässä tekstissä paneudutaan kasvatuksellisten ja koulutuksellisten menetelmien kehitykseen vuosisatojen ja jopa tuhansien saatossa.

OSA III: 50 vuotta elämyspedagogiikkaa

(julkaistu 26.8.2014)

Elämyspedagogiikan monet kasvot –kirjoitussarjan edellisessä julkaisussa käsiteltiin alan syntyä sekä kuvattiin kehitykseen vaikuttaneita suurimpia tekijöitä. Aikaa katsoessa 50 vuotta taaksepäin on helppo huomata kuinka maailma on muuttunut ja yhteiskunta sen myötä. Elämäntapojen muutokset toisen maailmansodan jälkeen sekä vuosikymmeniä eteenpäin aina tähän päivään saakka ovat vaikuttaneet myös elämyspedagogiseen toimintaan. Tässä tekstissä tarkastellaan vuosikymmenien aikana tapahtunutta muutosta niin laajalla elämyspedagogiikan kentällä kuin myös Outward Bound:n kannalta.

OSA IV: Kuka tarvitsee seikkailukasvatusta?

Edellisessä kirjoitussarjan osassa käsiteltiin elämyspedagogiikassa viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Yleisesti elämässä kaikki kehittyy, mutta viekö kehitys aina parempaan suuntaan? Miten yhteiskuntamme on muuttunut vuosituhannen vaihteen jälkeen? Tässä tekstissä paneudutaan länsimaisen yhteiskuntamme ongelmakohtiin, jotka luovat entistä suurempia haasteita jo lähitulevaisuudessa lasten, nuorten ja aikuisten tasapainoisessa elämässä.

(julkaistu 18.9.2014)

OSA V: Outward Bound Suomessa 20 vuotta

Tämä on Elämyspedagogiikan monet kasvot kirjoitussarjan viides ja viimeinen osa. Sarjassa on käsitelty alan historiaa ja eri aikakausina vallinneita suuntauksia aina sota-ajalta nykypäivään. Teksteissä on myös otettu kantaa maailmaa hallitsevan teknologian vaikutuksiin länsimaisessa kulttuurissa. Viimeisessä osassa keskitytään Suomessa elämyspedagogiikan saralla paljon vaikuttaneen Outward Bound Finland ry:n toimintaan. Tässä tekstissä tullaan käsittelemään OBF:n 20-vuotinen historia aina perustamisesta nykypäivään samalla marraskuussa 2014 järjestettävä ”Outward Bound Finland 20-vuotta”-seminaari huomioiden. Tekstin tiedot on pohjattu tekstissäkin mainittujen Ilkka Mäkelän (6.8.2014) sekä Kimmo Rädyn (14.9.2014) asiantuntijahaastatteluihin.

(julkaistu 26.9.2014)