• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

OSA V: Outward Bound Suomessa 20 vuotta

Tämä on Elämyspedagogiikan monet kasvot kirjoitussarjan viides ja viimeinen osa. Sarjassa on käsitelty alan historiaa ja eri aikakausina vallinneita suuntauksia aina sota-ajalta nykypäivään. Teksteissä on myös otettu kantaa maailmaa hallitsevan teknologian vaikutuksiin länsimaisessa kulttuurissa. Viimeisessä osassa keskitytään Suomessa elämyspedagogiikan saralla paljon vaikuttaneen Outward Bound Finland ry:n toimintaan. Tässä tekstissä tullaan käsittelemään OBF:n 20-vuotinen historia aina perustamisesta nykypäivään samalla marraskuussa 2014 järjestettävä ”Outward Bound Finland 20-vuotta”-seminaari huomioiden. Tekstin tiedot on pohjattu tekstissäkin mainittujen Ilkka Mäkelän (6.8.2014) sekä Kimmo Rädyn (14.9.2014) asiantuntijahaastatteluihin.

Ensimmäinen Outward Bound koulu perustettiin Walesin Aberdoveyhin saksalaisen kasvatuspedagogi Kurt Hahnin sekä englantilaisen laivanvarustaja Sir Lawrence Holt:n toimesta. Hahnin kansainvälisen taustan pohjalta Outward Bound levisi nopeasti myös Saksaan sekä Pohjois-Amerikkaan, joissa järjestö vaikuttaa yhä tänä päivänä alueellisesti pääosin nuorisotyön parissa. Yhteyden perustajamaiden välille luo sota-aikoina kasvanut tarve kehittää ja kasvattaa nuorten (miesten) valmiutta puolustaa kotimaataan. Sittemmin nuorisotyön fokus on muuttunut, mutta edelleen edellä mainituissa maissa monien muiden maiden ohella ympäri maailman vallitsee vahva luontoon liittyvän nuorisotyön kulttuuri. 

Suomeen Outward Bound rantautui Saksasta. Vuonna 1993 haave suomalaisesta eräkoulusta oli kypsynyt Nurmeksessa, Hyvärilän nuorisokeskuksessa työskennelleen Tauno Koljosen mielessä niin pitkään, että oli aika toimia. Käytyään keskusteluja aiheesta suomalaisen elämyspedagogiikan isäksikin kutsutun Matti Telemäen sekä alan vahvan vaikuttajan Ilkka Mäkelän kanssa, kolmikko ryhtyi toimiin. Lopulta yhteys Saksassa toimineeseen Outward Bound kouluun löytyi Telemäen kautta ja mukaan tutustumismatkalle Saksaan lähti hänen lisäkseen eräkoulun visionääri Tauno Koljonen sekä Olli Saarela opetusministeriöstä. Saksassa toimineeseen OB kouluun tutustuttuaan alkoi suomalaisen eräkoulun toiminta hahmottua. Pääpaikaksi koululle valikoitui yhä edelleen Outward Bound Finland ry:lle läheinen Hyvärilän nuorisokeskus Itä-Suomen Nurmeksessa.

OBF:n ensimmäiseksi uraauurtavaksi toiminnanjohtajaksi valikoitui Pentti Tiainen, joka ohjasi toiminnallaan ja tuellaan uuden nuorisotyöhön keskittyvän järjestön toimintaa. Alusta alkaen toiminta sisälsi runsaasti elementtejä itse fyysisen seikkailun ulkopuolelta. Ulkoaktiviteettien lisäksi OBF:n kursseilla nimittäin käytettiin runsaasti draamaa sekä näytelmää kasvun tukena.  Toiminnan alkuvaiheessa toimintaa Suomessa ohjasi saksalainen OB koulu, johon perustajajäsenillä oli jo ennestään hyvä yhteys.

OBF:n toiminnan lupaava alku ja toimiva yhteistyö yhdessä saksalaisten toimijoiden kanssa -90 luvun puolivälissä nostattivat huomion Outward Bound nimikkeen käytöstä myös Kanadassa. Kanadalaisen OB koulun yhteydenoton jälkeen kävi ilmi, että kansainvälisen järjestön nimen käyttäminen edellyttää tarkkojen ehtojen ja toimintojen täyttämistä etenkin turvallisuuden saralla. Niin saatiin OBF:n todellinen tie kohti kansainvälisen elämyspedagogiikan järjestön täysjäsenyyttä avattua. Täysjäsenyyteen oikeuttavien kansainvälisten kriteereiden täyttämiseksi kehitystyön aloitti 1996–1998 toiminnanjohtajana toiminut Richard Wiren. ”Riku” kehitti toimissaan erityisesti yhdistyksen kansainvälisiä suhteita. Rikun seuraajana jatkoi toiminnanjohtajana Kimmo Räty ja täysjäsenyys saatiin lopulta vuonna 2000.

1990-luvun lopulla OBF:n toiminnassa tapahtui muutoksia turvallisuusosaamisen saralla, sillä Outward Bound International valvoi nimimerkkiään käyttävien koulujensa toimintaa aktiivisesti. Vuodesta 1998 lähtien Outward Bound International lähetti asiantuntijansa aina muutaman vuoden välein tarkkailemaan koulujensa toimintaa sekä antamaan turvallisuusohjeita. Tarkkailijoiden joukossa oli muun muassa Belgian Outward Boundista Johan Hovelync sekä Internationalilta legendaariset Derek Pritchard ja Bob Barton.  Vuosina 1998–2004 Kimmo ”Kimi” Rädyn johdolla OBF kehitti ja laajensi toimintaansa nousujohteisesti järjestäen kymmeniä kursseja sekä ohjaajakoulutuksia niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin ryhmille. Ohjaajakoulutuksissa käytetiin hyväksi järjestön osaamista kansainvälisten kouluttajien ja yhteiskoulutusten merkeissä. Esimerkkinä kurssitoiminnasta mainittakoon kasvatuksellisesti tehokkaiksi koetut kurssit, joissa järjestettiin useana vuonna erityistukea tarvitseville kuopiolaisille 10- ja 9-luokille neljä viiden päivän leiriä lukuvuoden aikana. Leirien tavoitteena oli kehittää pitkäjänteisesti luokan jäseniä sekä yksilöinä että ryhmänä. Viiden päivän leirien teemat vaihtelivat luontoon suunnatuista retkistä aina kaupunkiseikkailuun. Toisena esimerkkinä vuosittain toteutuneista kursseista mainittakoon brittiopiskelijoille järjestetyt hiihtovaellukset. Talvi ja hiihto tarjosivat brittiopiskelijoille täysin vieraana ilmastona ja lajina mahdollisuuden kokea elämyspedagoginen kurssi alusta alkaen. Vaelluksen alussa opiskelijat harjoittelivat niin hiihtoa kuin yleisiä talviretkeilyyn liittyviä taitoja, jonka jälkeen suoritettiin yhdeksän päivän mittainen hiihtovaellus. Talviretket ovat kautta aikain johdettu kevyellä elämyspedagogisella otteella, joka tarkoittaa käytännössä osallistujien oma-aloitteista ja aktiivista toimintaa ohjaajan toimiessa lähinnä fasilitaattorina.

Pian vuosituhannen vaihteen jälkeen Outward Bound Finland muutti toimistonsa lähemmäs suuria väkimassoja Lahteen, joka näkyi jatkuvana toiminnan kasvuna ja kehittymisenä. Parhaimmillaan OBF:n freelancer ohjaajat sekä toiminnanjohtaja Räty viettivät yli 200 päivää vuodessa kursseilla ja koulutuksissa mikä herätti myös opetusministeriön sekä kuluttajaviraston huomion. Mukaan toimintaan tuli näkyvämmin myös Jyrki Hämäläinen, josta sukeutui myöhemmin yhdistyksen kantava voima ja pitkäaikainen puheenjohtaja. 2000-luvun alkupuolella Kuluttajavirasto nimittäin ryhtyi yhdessä useiden toimijoiden kanssa suunnittelemaan ohjeita ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi, joka käytännössä uudisti monien nuorisokeskusten turvallisuusperiaatteita. Outward Bound Finland ja erityisesti Jyrki oli turvallisuuskehityksessä vahvasti mukana, sillä olihan OB International ohjannut toimintaa jo pitkään kohti turvallisempaa tulevaisuutta. OBF:n sisältä syntyi niin sanottu Seikkailun- ja Elämystoimialan Turvallisuus ja Laatu (SETLA) työryhmä, joka yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa suunnitteli Kuluttajavirastolle julkaistavaksi seikkailu- ja elämystoiminnan turvallisuusohjeet, jotka ovat yhä edelleen luettavissa Kuluttajaviraston sivuilta.

Outward Bound Finlandin toiminnassa on toiminnallisten tehtävien, kuten draaman ja näytelmän, lisäksi hyödynnetty Suomen luonnon tarjoamat elämykset ja kokemukset. Etenkin pohjoisen koskematon luonto onkin houkutellut osallistujia kansainvälisille kursseille sekä seikkailuretkille. Talvivaellukset sekä Pohjois-Norjaan suuntautuneet merimelontaretket ovat olleet suuressa suosiossa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin mitattuna. Tänä päivänä yksilöllisesti suunniteltujen kurssien lisäksi Outward Bound Finlandin toimintaan kuuluu elämyspedagogisen ohjaamisen koulutukset, elämyspedagogisen tiedon jakaminen sekä nuorisotyön palvelujärjestely.

Vuonna 2014 Outward Bound Finland täyttää 20 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi se järjestää marraskuussa juhlaseminaarin Suomen urheiluopistolla, Vierumäellä. Seminaarissa tullaan kohtaamaan nykypäivän asettamat haasteet ja rajoitukset seikkailulliselle toiminnalle englantilaisen professori Chris Loynes:n johdolla. Luennoilla kuullaan myös miten seikkailullinen toiminta sopeutuu koulujärjestelmään sekä mitä seikkailullisen toiminnan järjestäminen vaatii. Lisätietoa juhlaseminaarin ohjelmasta sekä aikataulusta osoitteesta:

http://www.outwardbound.fi/kurssit-ja-koulutukset/obf-20-vuotisjuhlaseminaari

Kautta aikain yhtenä merkittävistä suomalaisista tekijöistä seikkailukasvatuksen alalla Outward Bound Finlandilla on ilo ja kunnia kutsua Sinut mukaan osallistumaan ja oppimaan!

 OBF 20 vuotta