Kirjallisuutta

 Suomenkieliset

 

Aalto, M.: Seikkailukokemusten purku ja prosessointi. My Generation Ky, Ryttylä, 1997.

Aalto, M.: Ryppäästä ryhmäksi. My Generation Ky, Ryttylä, 1998.

Caven, S. (toim.): Seikkailun mahdollisuus. Kansalaiskasvatuksen Keskus Ry, 1992.

Caven, S. & Piha, J.: Seikkailutoiminta käytöshäiriöisten lasten psykiatrisessa hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriö 1995:3.

Kanerva, P. & Viranko, V.: Aplodeja etsijöille. Laatusana Oy, 1997.

Kareinen, H. & Salakari, H.: Konsernistrategia nuorten elinoloissa. Valtion painatuskeskus, Helsinki, 1995.

Karppinen, S.: Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa, etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta. Oulun yliopisto, 2005.

Kauppinen, T. J.: Ihmisosaaja onnistuu. Otava, 1997.

Kiiski, E. & Lehtonen T.: SET up and FLOW.  Nuorten Palvelu ry., 2-1996.

Kokljuschkin, M.: Seikkailuun! Varhaiskasvatuksen seikkailukirja. Kirjayhtymä Oy, Helsinki, 1999.

Kuorelahti, M. & Viitanen, R. (toim.): Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun. NUORAN julkaisu 14, Helsinki, 1999.

Lastensuojelun keskusliitto: Seikkailuturvallisuuskansio. 1998.

Lehtinen, V. et al.: Sosiaalipsykiatria. Tammi, 1989.

Lehtonen, T. (toim.): Elämän seikkailu. Ateena Kustannus Oy, 1998.

Ikonen, J.: Tukkapöllö. Erämys Ry, 1999.

Telemäki, M.: Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Oulun Yliopisto, Kajaanin OKL, 1997.

Tähkä V.: Psykoterapian perusteet. WSOY, 1993.

Uusikylä, K. & Piirto, J.: Luovuus. WSOY, 1999.

von Wright, J & Rauste-von Wright, M.: Oppiminen ja koulutus. WSOY, 1994.

Artikkelit

Miettinen, Reijo Miten kokemuksesta voi oppia? Kokemus ja reflektiivinen ajattelu John Deweyn toiminnan filosofiassa Aikuiskasvatuslehti 1998

Miettinen, Reijo Kykenevöittävä hyvinvointivaltio ja koulun kehittämisen haasteetAikuiskasvatuslehti 2014

Outward Bound Finland -verkkolehti, marraskuu 2011. Lue lehti verkossa klikkaamalla tästä
Lataa pdf (569Kb)

Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 228-246. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164353.pdf

Saarenheimo, M. (2014, toim.) Ikäpolvien taju – elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa. Tekijät Saarenheimo, M.; Pietilä, M; Tiihonen, A.; Pohjolainen, P.; Maununaho, S.; Rantakari, S.; Aarninsalo. L. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. (http://www.ikapolvet.fi/images/stories/artikkelikokoelma_webreso.pdf)

Saarenheimo, M. (2014, toim.) Neljän polven treffit. Ikäpolvitoiminnan opas. Tekijät Saarenheimo, M.; Pietilä, M; Tiihonen, A.; Pohjolainen, P.; Maununaho, S.; Rantakari, S.; Aarninsalo. L. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. (http://www.vtkl.fi/fin/sahkoiset_julkaisut/.)

Tiihonen, Arto (2014) Kokemuksellinen toimintakyky ja ikäihmisten voimaannuttaminen. Teoksessa Pohjolainen, P. (2014, toim.) Ajatuksia toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen. Ikäinstituutti, Oraita 1/2014.
(ks. myös: http://www.miksiliikun.fi/2014/03/13/kokemuksellinen-toimintakyky-mita-miksi-milloin/)

Tiihonen, Arto (2014) Miten tästä eteenpäin hyvinvoinnin tiellä? Having, Loving, Being ja Experiencing, Meaning, Doing. Teoksessa Nieminen, A., Tarkiainen, A. & Vuorio, E. (toim.). 2014.

Tiihonen, Arto (2013) Lonkalta meni-vuosi lonkkaproteesileikkauksen jälkeen. Blogiartikkeli. http://www.miksiliikun.fi/wp-content/uploads/2012/08/1.1LONKKAJULKAISUTIIHONEN.pdf

Englanninkieliset

Allen, R.: Winnie-the- Poo on Management. Penguin Books U.S.A, inc. 1994.

Argyris, C.: Reasoning, learning and action. Jossey-Bass, San Fransisco, 1992.

Bacon, S.: The Conscious Use of Metaphor in Outward Bound. Kendall&Hunt, 1983.

Blake, R. and Mouton, J.: The New Managerial Grid. Houston, 1978.

Challenges. Human Kinetics Publishers, 1992.

Chambers, J.: A Challenge to the Individual. William Clowes Ltd, London, 1988.

Dearling, A. & Armstrong, H.: The New Youth Games Book. Russell House Publishing Ltd, 1994.

Dewey, J.: Experience and Education. Collier, New York, 1968.

Drasdo, H.: Education and the Mountain Centres. Tydden Gabriel, 1972.

Flavin, Z.: Kurt Hahns Schools of Legacy. The Middle Atlantic Press, 1996.

Gass, M.: Adventure Therapy. Kendall & Hunt, 1993.

Glover, D. & Midura, D.: TeamBuilding Through Physical

Gass, M.: Adventure Theraphy 2nd edition. Kendall & Hunt, 1995

Gass, M. & Williamson, J.: Manual of Accreditation for Adventure Programmes. AEE, 1995.

Gass, M.: Book of metaphors vol II. Kendall & Hunt, 1995

Gardner, H.: Multiple Intelligence. The Theory in Practice, Basic Books, New York, 1993.

Havens, M.: Bridges to Accessibility. Project Adventure Inc, Kendall & Hunt, 1992.

Hopkins, D. & Putman, R.: Personal Growth through Adventure. David Fulton Publishers, 1993.

Hunt, J.: Ethical Issues in Experiental Education. BoulderColorado, AEE, 1986.

Hunt, J.: Ethical Issues in Experiental Education 2nd edition, Kendall & Hunt, 1994.

Johnson, K.: Accepted Peer Practices in Adventure Based Education. Colorado, AEE, 1984.

Kolb, D. A.: Experiential learning: Experience as a source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1984.

Maslow, A.: Motivation and Personality 2nd edition. Harper and Row, London, 1970.

Miles, J. & Priest, S.: Adventure Education. Venture Press, 1990.

Mortlock, C.: The Adventure Alternative. Cicerone Press, 1984.

Ringer, M.: Leadership Competences for Outdoor Adventure: From Recreation to Therapy in Proceedings of Conference. Adventure- Based Interventions, Basecamp, 1994.

Rohnke, K.: Silver Bullets. Kendall & Hunt, 1984.

Rohnke, K.: The Bottomless Bag. Kendall & Hunt, 1988.

Rohnke, K.: Cowstails and Cobras II. Kendall & Hunt, 1989.

Rohnke, K.: Bottomless Bag Again. Kendall & Hunt, 1994.

Rohnke, K. & Buttler, S.: Quicksilver. Kendall & Hunt, 1995.

Rohnke, K.: Fun Stuff. Kendall & Hunt, 1996.

Schoel, J. & Proty, D. & Radciffe, P.: Island of Healing. Project Adventure, 1988.

Schön, D. A.: Educating the reflective practiotioner. Jossey-Bass, San Fransisco, 1987.

Vecchine, G.: Worlds Best Outdoor Games. Sterling Publishing Company, New York, 1993.

Warren, K. & Saksfos, M. & Hunt, S.: The Theory of Experiental Education. Kendall & Hunt, 1995.

Wood, D.: How Children Think and Learn 2nd edition. Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1998.

Saksankieliset

Handel, U.: Aufbruch ins Offene. Outward Bound als Ereignis, Luneburg, 1995.

Heckmair, B. & Michl, W.: Erleben und Lernen. Luchterhand, Darmstadt, 1993.

Jung, C.:  Die Dynamik des Undewussten. Olten, 1971.

Nagel, M.: Outward Bound – ein Übergangsritus der heutigen Zeit, 1995.

Expeditionary Learning Outward Bound®

Campell, M. & Liebowitz, M. & Mednick, A. & Rugen, L.: A Guide for Planning a Learning Expedition, 1998.

Cousins, E.: Reflections on Design Principles, 1998.

Farell, G. & Liebowitz, M.: Expeditionary Learning Outward Bound in year five, 1998.

Farell, G.: Expeditionary Learning Outward Bound, Core Practise Benchmarks, 1998.

Mednick, A. & Rodgers, M.: Fieldwork – An Expeditionary Learning Outward bound Reader Vol I, 1995.

Mednick, A. & Cousins, E.:  Fieldwork – An Expeditionary Learning Outward Bound Reader Vol II, 1996.

Sakofs, M. & Armstrong, G.: The Outward Bound Approach to Teaching and Learning, 1997.

Udall, D. & Mednick, A.: Journeys through Our Classrooms and Into the Classroom, 1996.