• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Seikkailukasvatuspäivien työpajat

 Lisää työpajojen esittelyjä tulossa pian!                                                                                                                                                                                       

Arto TiihonenArto Tiihonen

Arto Tiihonen on liikuntasosiologi ja tietokirjailija, joka tutkii, kehittää, opettaa, liikkuu, urheilee ja bloggaa. Arton asiantuntijuusalueita ovat mm. liikunnan ja urheilun merkitys, kokemuksellisuus, toimintakyky, vapaaehtois- ja ikäpolvitoiminta.

Ilmaisullisuus voimana ja heikkoutena liikunnassa -työpajassa kokeillaan ilmaisullista liikuntaa ja puretaan kokemuksissa syntyvää voimaantumista, mutta myös pelkoja, joita ilmaisullisuuteen liittyy.

Kimmo Räty

Kimmo Räty

Kimmo Räty joka on peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja AMK, luonto-ohjaaja ja elämyspedagoginen ohjaaja. Syventävissä koulutuksissa löytyy ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason koulutus.Räty on toiminut Outward Bound Finlandin toiminnanjohtajana vuosina 1998-2004. Räty kehitti yhdessä Jyrki Hämäläisen kanssa Seikkailu- ja Elämystoimialan Turvallisuuden Laatu -ohjelman (SETLA). Nykyisin hän toimii Pohjois-Karjalan mielenterveysseuran ja Joensuun kriisikeskuksen toiminnanjohtajana.

Seikkailutoiminnan terapeuttinen soveltaminen -työpajassa käydään keskustelua seikkailutoiminnan terapeuttisia mahdollisuuksia, kokemuksia terapeuttisen tai kuntouttavan toiminnan järjestämisestä, ohjaamisesta ja olennaisista elementeistä sekä rajoituksista ja riskeistä.

Ratkaisukeskeinen ohjaamistapa elämyspedagogiikassa -työpajassa esitellään ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteita ja tapoja soveltaa yksinkertaista menetelmää elämyspedagogiseen ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen osallistujien kanssa.

Henna Middeke

Henna Middeke

Henna Middeke on Joensuussa asuva valokuvaaja. Hän on työskennellyt useita vuosia dokumentaarisen valokuvauksen parissa, kuvaten ympäristöjärjestöille sekä toteuttaen omia yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitteleviä hankkeita. Viime vuosina Henna on toiminut teatterivalokuvaajana sekä myös valokuvauksen opettajana ja ohjaajana eri työpajoissa, nuoriso-leireillä ja kouluissa, joissa hän on työskennellyt sekä nuorten että aikuisten kanssa.

Tällä hetkellä hän opiskelee yhteisöpedagogiksi, erityiskiinnostuksenaan taide- ja kulttuurikasvatus, taidepohjaiset metodit sosiaali- ja nuorisotyössä. Opinnäytetyönään hän on suunnitellut koulutuksen Joensuun nuorisotyöntekijöille, jossa aiheena on valokuvausmenetelmiä nuorisotyöhön.

Valomaalauksen avulla voidaan havainnollistaa oppilaille, mitä valokuvatessa tapahtuu. Mikä ajan merkitys on valokuvatessa ja miten valo toimii kuvassa. Valomaalauksessa kuvaan tallennetaan toiminta eikä pysähtynyt hetki, ja siinä tehdään kuluva aika näkyväksi.  Valomaalaukset toteutetaan parityöskentelynä. Kukin pari saa aikaa keskustelulle, jonka aikana he tutustuvat toisiinsa. Kukin pari saa tämän jälkeen maalata toisensa, perustuen siihen mitä oppi toisesta keskustelujen aikana.

Kasva valokuvauksen kautta työpajassa aiheena on “kuinka haluan tulla nähdyksi”. Työ toteutetaan parityönä, jossa parit auttavat toisiansa luomaan potretin itsestänsä. Osallistujat pääsevät pohtimaan mitä puolia itsessään haluaisi korostaa ja mitä häivyttää. Kukin saa toteuttaa potretin haluamallaan tavalla. Työpajan päätteeksi osallistujat esittelevät omat potrettinsa ryhmälle.

Kaisa PietiläKaisa Pietilä

Erityisluokanopettaja Kaisa Pietilä on valmistunut kognitiivisen psykoterapian ylemmän erityistason koulutusohjelmasta. Hän toimii erityisluokanopettajana, terapeuttina ja kouluttajana. Kaisa on Outward Bound Finland ry:n hallituksen jäsen ja kouluttaja.

Kognitiivinen psykoterapia ja elämyspedagogiikka -työpajassa tutustutaan kognitiivisen psykoterapian lähestymistapaan ja menetelmiin. Lähtökohtana on ajatus, että jokaisella ohjaajalla on mahdollisuus lisätä työskentelytapaansa terapeuttisia elementtejä.

Jyrki VilhuJyrki Vilhu

Jyrki Vilhu on Haaga-Helian soveltavan liikunnan lehtori, joka on toiminut vuodesta 2009 myös EUDAPA- ohjelman johtajana (European University Diploma in Adapted Physical Activity). Vilhu on toimii jäsenenä Suomen Mielenterveysseurassa liikunnan jaostossa sekä valtion liikuntaneuvoston erityisryhmien liikunnan jaostossa. Koulutukseltaan Vilhu on Liikuntatieteiden maisteri ja valmistunut Jyväskylän yliopistosta 1985. Hän on ollut mukana monessa julkaisussa, kuten Count me in –opetusmateriaalipaketissa. Luentoja hän on pitänyt ympäri Eurooppaa käsitellen soveltavaa liikuntaa.

Soveltava liikunta työpajassa tarkastellaan seikkailu- ja outdoorliikuntaa soveltavan liikunnan näkökulmasta. Työtapana on lähinnä videoklipit ympäri maailmaa – myös Suomesta.

Pekka HämäläinenPekka Hämäläinen

Pekka Hämäläinen on Virpiniemen urheiluopiston rehtori sekä toimitusjohtaja. Hän kuvailee itseään liikunnan yhteiskuntatieteiden ikuiseksi jatko-opiskelijaksi. Hämäläinen toimii myös hiihdonopettajana, köysitoiminnanohjaajana, melontaohjaajana, koskiveneenkuljettajana sekä  jäätikkövaeltaja.

Liikuntakasvatuksen ja seikkailukasvatuksen yhtäläisyydet ja eroavaisuudet – teoreettisia näkökulmia ja käytännön vinkkejä työpajassa keskustellaan liikunnasta ja seikkailusta; motivaatiosta ja tavoitteista; oppimisesta ja kasvamisesta; liikuntakasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta.

Jari RuokolainenJari Ruokolainen

Jari Ruokolainen on 48- vuotias eräopas Pohjois-Karjalasta. Toimin pääsääntöisesti metsästys- ja kalastusoppaana ja usein valmistan myös ruoan asiakkailleni erilaisissa olosuhteissa. Molemmat pajani pohjautuvat omiin, vuosien varrella saatuihin kokemuksiin.

Ruoan valmistus tulilla: Tulilla voi valmistaa hämmästyttävän monenlaisia ruokalajeja, kun käytössä on oikeanlaiset varusteet ja oppii hyödyntämään nuotion eri asteita: hiillos, loimu, liekki. Hauduttaen, hiillostaen, loimuttaen, liekittäen, keittäen, paistaen. Vaativimmilla retkillä on tärkeää raaka-aineiden säilyvyys ja paino, mikä osaltaan määrittelee, millaista ruokaa voit valmistaa. Elämysretkillä ruoka voi olla astetta ”kurmeempaa”, jos raaka-aineiden ja varusteiden paino ei muodostu ongelmaksi. Ennakkovalmistelut helpottavat ja nopeuttavat toimintaa nuotiolla ja vähentävät tarvittavien valmistusvälineiden määrää.

Talvikalastus työpajassa koemme valmiiksi lasketut talviverkot ja samalla harjoittelemme laskemaan ne jään alle. Koemme iskukoukut ja viritämme ne uudelleen pyytämään. Matikka-aika on käsillä, joten koemme myös matikkakatiskat. Toiminnan ohessa ohjaaja kertoo talvikalastuksen eri muodoista, luvista, oikeista ajankohdista ja pyydöistä. Mm. talviverkkojen laskeminen ja kokeminen soveltuu hyvin esimerkiksi nuorisoryhmille ryhmäyttäväksi toiminnaksi.

Jussi Tomberg ja Meri Aatsinki-HämäläinenJussi ja Meri

Olemme yhteensä 33 vuotta opetusalalla toimineita draama ja yhteistoiminnallisten menetelmien ammattilaisia . Mottomme on:  älyä ja voimaa, iloa ja nokkeluutta.

Lähti kuin kuppa Hyvärilästä työpajassa selvitetään, miten seikkailukasvatus taipuu esimerkikiksi koulun seksuaaliterveysteemoihin. Paja sisältää toiminnallisia harjoituksia, jotka ovat muunneltavissa erilaisiin opetustilanteisiin.  Työpajassa on mukana draamallinen punainen lanka, jota seurataan. Elämyksellisyyden lisäksi mukaan tulee eheyttäviä kokonaisuuksia, jossa yhdistellään eri oppiaineita uudella ja hauskalla tavalla. Reflektointi tapahtuu Edward De Bonon Six thinking hats-menetelmällä. 

Antti Korhonen

Antti Korhonen

Antti Korhonen  työskentelee  kansainvälisenä koordinaattorina Hyvärilässä, sekä Suomen Nuorisokeskuksilla. Kotoisin hän on Pohjois-Savosta ja oppinsa työhön Korhonen on saanut hankekentältä kansainvälisten projektien parista. Projekteissa Korhonen on ollut mukana koordinaattorina ja kouluttajana jo 10 vuotta. Kansainvälinen työ kehittää hänen mielestään tekijäänsä, ja kokemus on vakuuttanut Korhosen siitä, että erityisesti näinä aikoina kansainvälinen toiminta kannattaa ja tuottaa ympärillemme juuri niitä arvoja, tietoa, taitoja ja asenteita mitä hän itse, mutta mielestään myös naapurit, kylät, yhteisöt ja koko yhteiskunta tarvitsee.

Ukulele & piilossa oleva potentiaalisi: Ukulele on pieni mutta voimakas instrumentti, jota kuka vaan voi oppia soittamaan hetkessä. Soittamaan oppiminen jää usein kuitenkin monen muun asian tavalla ajatuksen tasolle, koska omat estot ja ennakkoluulot "torppaavat" oppimisen jo ennen kokeilua. Työpaja 

tarkastelee instrumenttiin tutustumisen kautta meidän itse itsellemme asettamia oppimisen muureja, sekä pohtii laajemmin kasvatustyössä piiloon jäävää potentiaalia ukulelen iloisena sointukiertona.

Erasmus+ hankemuodot & mahdollisuudet: Erasmus+ rahoitus tarjoaa monia mahdollisuuksia myös seikkailukasvatukseen toteuttaa kansainvälisiä hankkeita, sekä tarjoaa tilaisuuksia ammattilaisille lähteä kehittymään itse työssään. Työpaja avaa Erasmus+ rahoituksen koukeroita ja työmuotoja, sekä tarjoaa neuvontaa hankkeiden toteuttamiseen. Peruspaketti Erasmus+ hanketietoutta luvassa!

Tatu TossavainenTatu Tossavainen

Tatu Tossavainen on intohimoinen kirjallisuuden, dokumenttien ja ruoan nauttija. Arki koostuu enimmäkseen loputtomasta ihmettelystä, uteliaisuudesta, pohdinnasta sekä nöyrästä pyrkimyksestä olla päivä päivältä hieman enemmän oma itsensä. Tossavainen työskentelee päivisin Helsingin Poikien Talolla ja iltaisin Krigo ry:ssä. Yöt hän viettää opiskellen erityistason ratkaisukeskeistä psykoterapiaa..

Loista kirkkaammin! - Kohtaaminen & kasvua vahvistavat merkitykset työpajassa pohditaan, miten kokemus saadaan syvennettyä niin, että se tuo parhaalla mahdollisella tavalla näkyväksi omia vahvuuksia, voimavaroja, kykyjä ja taitoja, joihin ei aikaisemmin ole ollut kosketuksissa? Yhdessä kokeminen, omien kokemusten jakaminen ja reflektointi ovat seikkailukasvatuksen syvää ydintä. Se, millaisia merkityksiä ryhmille ja yksilöille kokemusten kautta syntyy, vaikuttaa merkittävästi omassa kasvussa avautuviin mahdollisuuksiin. Työpajassa on mahdollisuus etsiä vastauksia, jotka tukevat jokaisen osallistujan omaa ainutlaatuista kohtaamisen taitoa. Tavoitteena on yhteisen dialogin ja yhdessä tehtävien harjoitusten avulla kehittää omaa työotetta niin, että osallistujilla olisi entistä paremmat edellytykset tukea muutosta.

Riika RouvinenRiikka Rouvinen

Riikka Rouvinen työskentelee Suomen nuorisokeskusyhdistyksellä nuorisotyön koordinaattorina ja vastuullaan hänellä on Seikkailukasvatusverkoston koordinoinnin ohella valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteinen pedagogiseen laatuun painottuva hanke. Koulutukseltaan Rouvinen on yhteisöpedagogi (AMK). Valmistuttuaan 2000-luvun alkupuolella nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi, Rouvinen pääsi tutustumaan seikkailukasvatukseen. Siitä lähtien menetelmä on kulkenut mukana ”työkalupakissa” muun muassa lastensuojelutyössä.

Nuorisokeskuspedagogiikka nuorisokeskuksissa työpajassa käydään osittain toiminnallisesti läpi nuorisokeskuspedagogiikkaan vaikuttavat taustateoriat ja niistä johdetut tunnuspiirteet. Nuorisokeskuspedagogiikka on valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteinen näkemys siitä, mitä on hyvä nuorisotyö toimintaympäristössämme. Toiminnan tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistuminen. Nuorisokeskuspedagogiikka perustuu yhteiseen arvopohjaan ja taustateorioihin, joista oppimiskäsityksenä mainittakoon kokemuksellinen oppiminen.

Huck MiddekeHuck Middeke

Huck Middeke on isä ja eräopas ja intohimona hänellä on kestävän kehityksen mukainen selviytyminen, mieluiten lähellä ihmisluontoa. Huck on kunnianhimoinen tekemään osansa maailman pelastamisessa ja nauttii erätaitojen sekä luontotietoisuuden opettamisesta lapsille. HUOM! Huckin molemmat työpajat käydään englanniksi!

Luontotietoisuus nuorisotyössä työpajassa esitellään luontotietoisuuden perusteet ja tarkoituksena  on näyttää tapoja hyödyntää luontotietoisuutta nuorisotyössä. Työpaja käydään englanniksi.


Tosielämässä selviytymisen perusteet työpajassa käydään läpi pääkohdat kuinka käsitellä tilanteesta selviytyminen (valmius, mielentila, taidot, prioriteetit, välineet, selviytymis tilanteiden tunnistaminen). Työpaja käydään englanniksi.

Reijo MiettinenReijo Miettinen

Reijo on Helsingin yliopiston aikuiskavatustieteen professori. Hän toimii Yliopiston käyttäytymistieteen laitoksella toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikössä, joka on ollut Suomen Akatemian huippuyksikkö. Ennen yliopisto uraansa hän toimi koulutussuunnittelijana Helsingin kaupungilla ja Valtion Teknillisessä Tutkimuskeskuksessa (VTT), missä hänen vastuualueenaan oli tutkijoiden koulutuksen järjestäminen. Reijon toinen kiinnostuksen kohde ovat oppimisteoriat ja hän teki väitöskirjansa Suomen Liikemiesten kauppaopiston ohjaavien opettajien työstä.

Kokemus, toiminta ja oppiminen työpajassa keskustellaan havaitsemisen, tekemisen, oppimisen ja ajattelun välisistä suhteista.  

 

Tiina SiivonenTiina Siivonen

Tiina Siivonen, tapahtumakoordinaattori, liikuntaneuvoja ja elämännautiskelija, joka on monessa sopassa keitetty. Intohimoinen elämän kuluttaja, jonka saa helposti mukaan tekemään ja toimimaan erilaisten asioiden parissa. Ongelmanratkaisija niin työssä kuin kotonakin. Katselee maailmaa kahden pyörän päältä, jolloin horisontti saattaa pyörähtää joskus ylösalaisin.

Murra esteettömyys, niin olosuhteiden kuin asenteesi osalta työpajassa puhutaan paljon ja tehdään pieniä harjoituksia. Esteettömyys, asenteet ja soveltaminen ovat päärooleissa. Sivurooleissa selätetään sana EI ja pohditaan sanaparia mahdottomasta mahdolliseksi. Erilaisuuden kohtaaminen tulee tutuksi.  Ongelmanratkaisu – keskeinen työkalu tosielämässä. Työpaja järjestetään sisätiloissa.

Kai Lehtonen

Kai Lehtonen toimii seikkailukasvatuksen lehtorina Tornion humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Mitä on seikkailukasvatus?  -työpajassa käydään läpi seikkailukasvatuksen perusteet: Mitä on seikkailukasvatus sekä kuinka toiminnallisia ja seikkailullisia metodeja voidaan käyttää kasvatuksen ja ohjauksen apuvälineenä? Luento havainnollistaa asiaa aidoista tilanteista otettujen valokuvien kautta.

Susanna Tero ja Anssi Helin, MALIKEMalike

Susanna Tero työskentelee Malike-toiminnan esimiehenä Kehitysvammaisten Tukiliitossa. Tero on toiminut pitkään erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä vaikeavammaisten lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi. Susanna on opiskellut mm. seikkailu- ja elämys- sekä melontapedagogiikkaa. Anssi Helin työskentelee Malike-toiminnan koulutussuunnittelijana Kehitysvammaisten Tukiliitossa. Seikkailu- ja elämyspedagogiikka opintojen jälkeen Helin on ohjannut useiden vuosien ajan erilaisia asiakasryhmiä hyödyntäen toiminnallisia menetelmiä luonnossa oman yrityksen kautta. Nykyisessä työssä seikkailu- ja elämyspedagogiset arvot ovat toiminnan lähtökohtana vaikeavammaisten ihmisten osallistamisessa.

Seikkailu kuuluu kaikille -luontotapahtuman soveltaminen vaikeavammaisille työpajassa katsotaan videoita, kuvia ja kerrotaan vaikeavammaisten osallistumista edistävistä asioista (30 minuuttia sisällä). Työpaja jatkuu ulkona toimintavälineiden kokeiluna, tavoitteena on saada oma kokemus välineiden toimivuudesta ja mahdollisuuksista.

Ihmisillä on luontoa kohtaan samanlaisia tarpeita rajoitteistaan riippumatta. He haluavat rauhoittua ja pysähtyä, kokea merkityksellisiä asioita ja olla yhtä luonnon kanssa. Luonto kiinnostaa yhä enemmän myös vaikeavammaisia ihmisiä, ja siksi tarvitaan osaamista, joka mahdollistaa luontoelämykset myös heille. Monilla vaikeavammaisilla ihmisillä on hyvin vähän kokemuksia luonnosta. Heille ei ole tarjottu mahdollisuuksia niihin, ja monen on hyvin vaikea itse vaikuttaa tilanteeseen. Käsitys asioista, omasta itsestä ja omista voimavaroista voi syntyä vain kokemusten ja osallistumisen kautta. Malike on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n toimintaa ilman diagnoosirajoja. Päämääränämme on edistää vaikeavammaisten lasten ja aikuisten oikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua heidän itsensä merkitykselliseksi kokemaan tekemiseen. Toiminnassamme vaikeavammaisella tarkoitetaan henkilöä, joka tarvitsee liikkumiseen apuvälinettä ja toisen ihmisen tukea. Tavoitteenamme on tiedon lisääminen ja vaikuttaminen osallistumista edistäviin asioihin, tarjota kohderyhmälle osallistumisen mahdollisuuksia sekä toimintavälineitä, tietoa ja ohjausta. Vaikeavammaisten osallistuminen luontotapahtumiin on pohjimmiltaan kiinni tahdosta ja halusta ratkaista haasteita aidossa ympäristössä. Jotta voi ymmärtää, huomioida ja hyväksyä erilaisuutta, täytyy olla rohkea ja kohdata ihmiset tasavertaisena