• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Elämyspedagogiikka

Elämyspedagogiikka tarkoittaa ihmisen kasvun ja oppimisen mahdollistamista sellaisten elämysten kautta, jotka koskettavat ihmistä kokonaisvaltaisesti. Elämyspedagogiikka perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokaisessa ihmisessä on  jotain hyvää, jota kehittämällä  saadaan aikaan henkistä kasvua.

Elämyspedagogiikassa yksilöille pyritään tarjoamaan haasteita, joiden kohtaamisen ja voittamisen avulla ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus kulkevat elämyspedagogiikassa käsi kädessä. Ihminen on kokonaisuus, jonka perusolemukseen kuuluu kokonaisvaltainen suhde todellisuuteen. Sama näkemys ihmisestä ajattelevana, tuntevana ja tekevänä kokonaisuutena on ollut lähtökohtana myös monissa muissa reformistisissa liikkeissä, kuten Montessori- ja Steinerpedagogiikassa.

Elämyspedagogisena oppimisympäristönä on usein luonto. Toimintaan voi sisältyä esimerkiksi patikointia, melontaa tai kiipeilyä. Seikkailu, ryhmätehtävät ja erätaitojen opettelu ovat kurssilla kasvatuksen ja oppimisen välineitä, ei itsetarkoitus. Elämyksiä voivat tarjota myös  taiteeseen tai draamaan liittyvät elementit.

Kimmo Räty kertoo elämyspedagogiikasta

Elämyspedagoginen, haasteellinen toiminta antaa mahdollisuuksia yksilöille ja ryhmille huomata ja arvioida toimintatapojaan erilaisissa tilanteissa. Ryhmä on yksilölle peili, jonka kautta hän saa palautetta itsestään ja toiminnastaan. Outward Bound kurssilla osallistujille tarjotaan mahdollisuuksia omien rajojen ylittämiseen ja uusien toimintatapojen omaksumiseen.

Palautekeskustelujen avulla kurssilla opittu pyritään siirtämään osallistujien arkeen. Kokemus itsensä voittamisesta antaa valmiuksia elämän haasteista selviämiseen.
Elämyspedagogiikkassa uskotaan voimistuneiden ja positiivisia ominaisuuksia löytäneiden ihmisten olevan myös valmiimpia ottamaan vastuuta paitsi itsestään, myös toisista ja ympäröivästä yhteiskunnasta.

Elämyspedagogiikka