• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Turvallisuus

Outward Bound on seikkailullisen kasvatuksen uranuurtaja maailmassa. Pedagogisen tehokkuuden lisäksi se on tunnettu myös toiminnan korkealaatuisesta turvallisuudesta ja ammattitaidosta. Jatkuvasta arvioinnista ja kurssien kehittämisestä huolehditaan kansainvälisillä laatu- ja turvallisuustarkastuksilla.

Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta, jotka kurssin aikana pyritään säilyttämään niin, ettei kenellekään aiheuteta vaaraa:

•    loukata tai vammauttaa itseään
•    horjuttaa henkistä tasapainoa tai
•    heikentää henkilön sosiaalista asemaa

OBF ry vastaa sopivien ohjaajien valinnasta kulloisellekin kurssille. Ohjaajilta edellytetään pedagogisten taitojen, kokemuksen ja persoonallisten kykyjen lisäksi tarvittavaa tietoa ja taitoa kaikista niistä elementeistä, aktiviteeteista ja metodeista joita hän kurssin aikana käyttää. Ohjaajan tulee kyetä toimimaan kurssiolosuhteita huomattavasti vaativimmissa olosuhteissa.

OBF ry valvoo ohjaajien tarkoituksen- ja ajanmukaista tietotaitotasoa sekä järjestää säännöllisesti mahdollisuuksia kouluttautumiseen.

Outward Bound Suomi