• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Ryhmäytysprojekti uudelle ryhmälle

(esim. 1-luokkalaiset, 7-luokkalaiset, Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat, AMK ja Yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijat, mikä tahansa uusi ryhmä)

Projektin päätavoite on yhteishengen parantaminen - luokkalaisten keskinäisen yhteistyön parantaminen, suvaitsevaisuuden kasvattaminen ja luokkalaisten roolien sekoittaminen. Tarkoituksena on saada nuoret ymmärtämään, että he voivat itse vaikuttaa luokassa vallitsevaan ilmapiiriin omalla käytöksellään. Tiiviimpi ryhmä tarkoittaa tehokkaampaa työskentelyä luokassa sekä koulunsa keskeyttävien määrän laskua.

Teema: Sitoutuminen ja motivoituminen koulun käyntiin

Tavoitesisällöt: Ryhmäytys, vastuun ottaminen itsestä ja muista, oma-aloitteisuus toiminnoissa, itsearviointi, omien vahvuuksien korostaminen, (päihteiden käyttö).

Tuloksina ovat kokemukset selkeästi yhteishengeltään paremmista ryhmistä sekä vähentyneistä opintojen keskeytyksistä, jotka mahdollistavat oppilaitokselle myös taloudellisesti parempaa tulosta.

Toteutetaan päivän tai useamman päivän mittaisilla ryhmäytyksillä tai klassisella Outward Bound Finlandin 5 päivän kurssilla (vaellus, hiihto tai melonta)

Pyydä tarjous!
toimisto@outwardbound.fi
040-5050355

Ryhmäytys