• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Teoriaa kasvatuksen tueksi

AIKA: 10.3.2017

PAIKKA: Espoo

PÄÄOHJAAJA: Sini Ratas

RYHMÄKOKO: 8-16 osallistujaa

HINTA: 120€/hlö

Mitä on elämyspedagogiikka? Miten elämyspedagogisia menetelmiä voidaan hyödyntää kasvatuksen tukena?

Mitä on elämyspedagogiikka?

 

Elämyspedagogiikka on menetelmä yksilön kasvun ja kehittymisen välineenä. Elämyspedagogiikassa yksilöille pyritään tarjoamaan haasteita, joiden kohtaamisen ja voittamisen avulla ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Elämyspedagogiikka mielletään usein lasten ja nuorten kasvuprosessin tukemiseen, ryhmätyötaitojen kehittämiseen, luonnossa vietettyyn aikaan sekä osallistujien ohjaamiseen kohti oikeita elämänvalintoja. 

KUVAUS

Kurssilla perehdytään elämyspedagogiikan teoriaan. Teoria nivotaan yhteen joidenkin toiminnallisten ja käytännöllisten harjoitteiden avulla. Käydään läpi elämyspedagogiikan historiaa ja filosofiaa. Harjoitteiden teoria ja niiden sisällyttäminen ryhmädynaamiseen toimintaan sekä palautekeskustelut, reflektointi ja opitun siirtäminen arkielämään ovat kurssilla tarkasteltavia teemoja. Keskitytään myös ohjaajan rooliin elämyspedagogisen prosessin aikana sekä ohjaajan taitovaatimuksiin. tarkoituksena on painottaa elämyspedagogista prosessia, jossa ryhmän ja yksilön kasvu ja kehittyminen ovat prosessin kulmakiviä. Koulutuksen tavoite on, että osallistujat ymmärtävät elämyspedagogiikan teoriaa yksilön kasvun välineenä.

Koulutuksessa on prosessimainen, elämyspedagoginen ote, jossa vahva vuorovaikutus ohjaajien ja ohjattavien välillä säätelee koulutuksen etenemistä. Myös ryhmän tietotaitotaso vaikuttaa koulutukseen kulkuun ja sen painopisteisiin. OBF ry pidättää näin oikeuden tehdä muutoksia kurssin sisältöön ja rakenteeseen.

Kurssi on avoin, kaikille elämyspedagogiikasta kiinnostuneille. Se soveltuu erittäin hyvin muiden Outward Bound Finland ry:n elämyspedagogisten koulutusten pohjakoulutukseksi.

TAVOITTEET                                     

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat sen jälkeen

*ymmärtävät elämyspedagogiikan teorian kautta sen prosessimaisuuden.

*ymmärtävät elämyspedagogiikan tarkoituksen yksilön kasvun ja kehittymisen välineenä.

*osaavat soveltaa halutessaan elämyspedagogiikkaa metodina omassa työssään.

HINTA                                              

120€ / henkilö

Hinta sisältää koulutuksen ja tarvittavan materiaalin. Ruoat ja matkat eivät kuulu hintaan.

PERUUTUSEHDOT                           

4 vko ennen kurssia 10% kurssihinnasta
2 vko ennen kurssia 25% kurssihinnasta
13-3 vrk ennen kurssia 50% kurssihinnasta
alle 2 vrk ennen kurssia 90% kurssihinnasta 

TIEDUSTELUT                               

toimisto@outwardbound.fi, +358 40 505 0355

ILMOITTAUTUMISET                       

Täytä ilmoittautumislomake nettisivuiltamme tai lähetä sitova ilmoittautumisesi 12.2.2017 mennessä sähköpostiin toimisto@outwardbound.fi.

Ilmoittaudu kurssille

*Outward Bound Finland ry tulee pidättämään oikeuden ohjaajien, kouluttajien ja kurssipaikkojen vaihtamiseen.

MUUTA                                            

Kurssin toteutuminen, joka edellyttää minimimäärän ilmoittautuneita, varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Jokaiselle ilmoittautuneelle lähetetään lisätietoja viimeisenä sitovana ilmoittautumispäivänä tarvittavista varusteista sekä ajo-ohjeet kurssipaikalle.