• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta

Oletko kiinnostunut kokemuksellisesta oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja elämyspedagogiikasta?

Teetkö työtä nuorten tai ylipäätään  ryhmien kanssa?

Haluatko kehittyä ja saada uusia näkemyksiä ryhmän ohjaamiseen? 

Aika: 30.10 - 5.11.2017
Paikka: Evon retkeilyalue
Ryhmäkoko: 8-16 hlöä
Hinta: Maksuton

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää elämyspedagogisia menetelmiä lasten ja nuorten kasvun tukemiseen, turvallisen ryhmän muodostamiseen sekä ohjata nuoria kohti oikeita elämänvalintoja. Kurssilla käydään läpi kaikki olennaiset elämyspedagogisen kurssin elementit, harjoitellaan niiden suunnittelua ja toteuttamista. 

KENELLE: Ryhmänohjaajat. Kasvatus, sosiaali- ja hyvinvointialan ammattilaiset. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä henkilöt, jotka haluavat tuoda lisää kasvatuksellisia tavoitteita omaan työhönsä ja työskennellä luontoympäristössä.

OPPIMISTULOKSET JA VAIKUTUKSET

  • Elämyspedagogiikan ja kokemuksellisen oppimisen työvälineet ohjauksessa
  • Turvallisen ryhmän muodostaminen
  • Ohjaajan rooli nuorten kasvun ja kehittymisen tukemisessa
  • Palautekeskustelut ja reflektointi, opitun siirtäminen arkielämään
  • elämyspedagogiikan soveltaminen omaan työhön
  • Turvallisuus

MAJOITUS, MATKUSTAMINEN, RUOKAILU JA VARUSTEET

Majoitumme Evolla Rahtijärven kämpällä, jossa on nykyaikaiset tilat majoitukseen. Osa öistä majoitutaan teltoissa maastossa.

Matkustus kurssipaikalle ja ruokailu eivät sisälly koulutukseen. Jokainen osallistuja vastaa omista matkoistaan. Osallistujat vastaavat myös omista ruuistaan koko koulutuksen ajan. Maasto-osiossa ruuan tulee olla retkimuonaa, jota voi valmistaa trangialla tai nuotiolla.  

Tarvitset mukaan omat henkilökohtaiset retkeilyvarusteet ja -vaatteet. Outward Bound Finlandilta saat lainaksi teltan, trangian ja tarvittaessa muita retkeilyvarusteita.

Koulutuksesta lähetetään infokirje varusteista, ruuista, tarkemmista aikatauluista ja ajo-ohjeista samalla kun valituille hakijoille ilmoitetaan heidän valituksi tulemisestaan. 

HINTA JA HAKEMINEN:

Koulutus on maksuton. Kurssilaisten kustannukseksi jää vain matkat kurssipaikalle ja ruoka. Lähetä hakemuksesi 17.9.2017 mennessä. Valituille ilmoitetaan kurssille pääsystä seuraavan viikon aikana. Etusijalla ovat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, joilla on perustietoja elämyspedagogiikasta.

HAE MUKAAN JA TÄYTÄ LOMAKE TÄSTÄ

 

Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta

Koulutus on EU-rahoitteinen ja vaatii tarkat luvat ja lomakkeet, jotka tullaan täyttämään ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen. Koulutus on osa valtakunnallista ESR-hanketta Mun juttu-Meidän tulevaisuus.

EU sosiaalirahastoVipuvoimaa