• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Koulutukset

“Pääsee kirkkaasti parhaimpien työyhteisölle suunnattujen koulutusten joukkoon”

-Opettaja, Hannele

 

Tilaa työyhteisösi ohjaajille elämyspedagoginen koulutus. Alla on valmiita koulutuspaketteja, joita sovelletaan ryhmänne tarpeisiin. Laita viestiä tai soita meille. Keskustellaan teidän ryhmänne tarpeista.  

Kysy lisää ja pyydä tarjous!
toimisto@outwardbound.fi
+358 40 505 0355

Nämä koulutukset ovat nuorten parissa työskenteleville tilauksesta.

Opetusalan koulutukset

Teoriaa kasvattajan tueksi

Mitä on elämyspedagogiikka?

Elämyspedagogiikka on menetelmä yksilön kasvun ja kehittymisen välineenä. Elämyspedagogiikassa yksilöille pyritään tarjoamaan haasteita, joiden kohtaamisen ja voittamisen avulla ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Elämyspedagogiikka mielletään usein lasten ja nuorten kasvuprosessin tukemiseen, ryhmätyötaitojen kehittämiseen, luonnossa vietettyyn aikaan sekä osallistujien ohjaamiseen kohti oikeita elämänvalintoja. Koulutuksen tavoite on, että osallistujat ymmärtävät elämyspedagogiikan teoriaa nuoren kasvun välineenä.

 

 

Tilauksesta

Nuorisoalan koulutukset

Ryhmäyttävät harjoitteet

Tunne ryhmään kuulumisesta on jokaiselle tärkeää. Onnistuneet kokemukset ryhmässä voivat olla positiivisia vaikuttajia elämässä. Ryhmäytyminen on edellytys kannustavan ja toimivan oppimisympäristön syntymiselle.Käytännössä tämä tarkoittaa hyvää ja innostunutta luokkahenkeä. Luokanvalvojalla tai  ryhmänjohtajalla on tärkeä rooli ryhmän muotoutumisen kannalta. Koulutuksessa käydään erilaisia ryhmäyttäviä harjoitteita ja teoriaa.

 

Tilauksesta

Reflektoinnin merkitys ja menetelmät

Ohjatttu ja tavoittellinen reflektio tekee seikkailusta kasvatusta. Reflektio liittyy yksilön ja ryhmän metagognitiivisiin taitoihin ja niiden kehittymiseen -kykyyn tarkastella omia ja toisten ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää:

Mitä reflektointi on (elämyspedagogiikassa)? Mitä ovat metagognitiiviset taidot ja miten niitä voidaan kehittää? Mikä on ryhmän ja ohjaajan rooli reflektoinnissa?

Koulutuksen lähtökohtana on osallistujien omat kokemukset. Työskentely on toiminnallista.

Tilauksesta

seikkailullisten menetelmien soveltaminen terapiatyöhön

Seikkailullisten menetelmien soveltaminen terapiaan

Koulutuksessa käydään läpi seikkailutoiminnan terapeuttisia mahdollisuuksia, kokemuksia terapeuttisen ja hoidollisen seikkailukasvatustoiminnan järjestämisestä, ohjaamisesta, olennaisista elementeistä sekä rajoituksista ja riskeistä.

 

Tilauksesta

Luonto Luokkahuoneena

Luonto Luokkahuoneena

Mitä hyötyä on viedä oppilaita luontoon? Koulutuksessa pohditaan, miten opettaja voi tuoda elämyspedagogiikkaa luokkaan ja hyödyntää luontoa opetuksessa. Koulutus on toiminnallinen.

Tilauksesta

TOTEUTUS:

Kurssit, koulutukset ja projektit toteutetaan aina tilauskohtaisesti ja ne suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Lähtökohtana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat kyseessä olevan ryhmän tarpeet ja tavoitteet. Outward Boundilta saat kouluttajan, ohjelman, varusteet, puitteet, turvallisuuden ja prosessin.

 

Outward Bound Finland oli mukana toteuttamassa Helsingin NMKY:n iltapäiväkerhotyöntekijöiden suunnittelu- ja koulutusviikkoa. OBF:n järjestämässä koulutuksessa pureuduttiin lasten ryhmäyttämiseen ja ulkona toimimiseen. Tehdyt käytännön tehtävät toimivat myös työntekijöitä ryhmäyttävinä harjoitteina ja varsinkin uudet työntekijät kokivat, että kolmen koulutuspäivän jälkeen oli päässyt hyvin osaksi työyhteisöä. Työntekijöiltä tullut palaute oli kaiken kaikkiaan erittäin positiivista ja moni koki saaneensa uusia eväitä lasten kohtaamiseen ja toiminnan toteuttamiseen.

Tuomas Mäkelä
Kehityspäällikkö
Helsingin NMKY ry

Kurssikalenteri 2016