• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Elämyspedagogisen ohjaamisen koulutukset

Elämyspedagogisen ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot elämyspedagogiikasta ja sen sovellutuksista. Tarkoituksena on kurssilaisten oman ammattitaidon laajentaminen ymmärtämällä, kuinka elämyspedagogiikkaa voi käyttää omassa työssä. Keskeisenä elementtinä koulutuksessa on oma kurssikokemus, jonka kautta elämyspedagogiikan teoria on helpompi ymmärtää ja liittää käytännön toimintaan.

Outward Bound Finland järjestää vuosittain vähintään yhden avoimen elämyspedagogisen ohjaamisen koulutuksen (1ov). Ohjaajakoulutus voidaan järjestää myös oppilaitoksen tai yhteisön tilauksesta erikseen räätälöytynä juuri kyseisen kohderyhmän tarpeita silmällä pitäen.

Palaa kurssikalenteriin 2017