• Suomeksi
  • In English
Seikkailukasvatuspäivät 2016 » Tilaa uutiskirje

Blogit

Seikkailukasvatuspäivät 2016 järjestäjäksi?

Seikkailukasvatuspäivät 2016

Seikkailukasvatuspäiville 2016 haetaan järjestäjätahoa:

Tapahtuma on seikkailukasvatusverkoston suurin vuotuinen ponnistus ja se on järjestetty vuosittain vuodesta 2007 lähtien.

Ajankohdaksi on vakiintunut tammikuun loppu. Päivien tavoitteena on alan toimijoiden verkostoituminen, koulutus, kehittäminen ja uusien henkilöiden tutustuttaminen toimintaan. Osallistujamäärä on n. 150 henkilöä.

Käytännön työpajojen lisäksi ohjelmaan kuuluu sekä kotimaisten että ulkomaisten huippuluennoitsijoiden luentoja tarjoamaan ajankohtaisinta tietoa ja teoreettista pohjaa työlle. Seikkailukasvatuspäivien järjestäjäorganisaation valitsee
hakemuksiin perustuen verkoston ohjausryhmä.

Tapahtuman järjestämisoikeutta haetaan toimittamalla hankevastaavalle vapaamuotoinen hakemus 10.10.2014 mennessä.
Hakemuksessa tulee ilmetä miten hakija aikoo vastata tapahtumalle asetettuihin tavoitteisiin ja järjestäjältä edellytettäviin velvoitteisiin.

Tarkemmat ohjeet tästä linkistä.

Ystävällisin terveisin,

Riikka Rouvinen, hankevastaava

SUOMEN NUORISOKESKUSYHDISTYS RY

Suomenlinna C 9 00190 Helsinki

TEL +35840 162 5742  riikka.rouvinen @ snk.fi

Suomalaisten seikkailukasvattajien tiedonvälityskanava:

Seikkailu.fi

Petri Sutinen kirjoitti seikkailukasvatuksen tavoitteista

Nuorisokasvatus


Kirjoittajan muut blogit